3 ราศีต่อไปนี้ การงานจะเด่นมาก มีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้น

3 ราศีต่อไปนี้ การงานจะเด่นมาก มีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้น

1. กรกฎ

ได้รับโอกาสใหม่ที่ดีในเ รื่ อ งของการงาน เนื่องมาจากความขยันและตั้งใจเป็นพิเศษของตัวคุณที่ผ่านมา ช่วงนี้ทิศทางในการทำงานเป็นไปได้ด้วยดี สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นอกจาก       เ รื่ อ งงานที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยังรวมไปถึงผลตอบแทนหรือผลกำไรที่จะดีขึ้นตามไปด้วย

2. พิจิก

ท่านที่กำลังรอข่าวเกี่ยวกับเ รื่ อ งของการงาน เตรียมรอรับข่าวดีได้เลย ในเดือนนี้จะโดดเด่นในเ รื่ อ งของการเจรจาติดต่อประสานงาน งานที่เคยติดขัดหรือมีปัญหาอะไรก็จะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อุปสรรคลดน้อยลง สามารถลงทุนและเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพิ่มได้แต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป

3. ธนู

งานที่กำลังทำอยู่เริ่มเป็นรูปเป็นร่ า ง มีความก้าวหน้าขึ้น ถึงแม้จะเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายความสามารถและต้องใช้ความรอบคอบเป็นอย่างมาก แต่ผลงานของคุณที่ออกมาก็เป็นไปตามเป้าหมายและค่อนข้างที่จะโดดเด่น จนทำให้ได้รับความสนใจและผลตอบรับอย่างดีจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา

ที่มา:sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published.