3 ร า ศี จากที่เคยลำบ ากมามาน ชีวิ ตจะสุ ขสบาย

3 ร า ศี จากที่เคยลำบ ากมามาน ชีวิ ตจะสุ ขสบาย

ร า ศีสิงห์

ตั้งแต่ปีที่แล้วมาด ว งชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดีนัก มีเ รื่ อ งให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้านเที่ยวกับญาติพี่น้องทีไรหดหู่ใจทุกทีญาติพี่น้องหลายคนได้ดิบได้ดีบางคนหน้าที่การการดีมีคนนับหน้าถือตาแต่เรายังไปไม่ถึง

ไหนเลยทำให้น้อยเนื้อต่ำใจในโช คชะตาวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้ง แต่ปี 64 นี้ หลังวันนี้เป็นต้นไปด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ นโช คลาภบุญบารมีเก่าที่เคยร่วมสร้างมาดลบัลดาลให้มีโช คใหญ่เข้ามา

มีเกณฑ์รับเงิ นสดหลักแสนเอาไปปล ดหนี้ปล ดสินตั้งตัวได้เลยและสำหรับในปี 2564 นี้ ถือเป็นปีที่ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง

ร า ศีกันย์

สำหรับคนที่เกิ ดในร า ศีนี้โดยมากมักคนเป็นมีเสน่ห์ต่อเ พ ศ ตรงข้าม ทั้งท่าทางการพูดจา บุคลิคต่าง มักมีคนแอบปลึ้มท่านอยู่มาก

แต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัว เพราะเป็นคนที่มีกำแพงสูงไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายจึงมักทำให้หลายครั้งก็พลาดโอกาสดีในชีวิตไปพื้นฐานเป็นคนปัญญาดี ไม่ด้อยกว่าใคร แต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อย

ทำให้มักไม่ค่อยโดดเด่นในเ รื่ อ งผลการทำงาน หรือผลการเรียนสักเท่าไหร่เหมือนเก่งแต่ถูกปิดโอกาส จากอีกคนที่

ด ว งชะตาอุปถัมภ์แรงกว่า เจ้านายครูบาอาจารย์เอ็นดูมากกว่าแต่หลังวันที่ 16พฤษภาคม เป็นต้นไปด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ นโช คลาภ

ความฝันรุ่งสางวันที่ 16 จะให้โช คใหญ่กับตัวท่าน มีเกณฑ์รับเงิ นสดหลักล้านเอาไปปล ดหนี้ปล ดสินซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้สบายเลยสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน 5 เดือนนี้

ร า ศีพฤษภ

สำหรับคนที่เกิ ดในร า ศีนี้ด ว งชะตามักถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็ก ทำให้โตมาจะไม่ชอบการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นมาก จึงมักทำให้เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมที่จอมปลอมทั้งในที่ทำงานในที่เรียนทำให้มีเพื่อนสนิทน้อยมากเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจ

ในตัวคุณ เพื่อนที่คบก็มักจะมีนิ สั ยคล้ายกันด้วยถึงจะคบกันยืดด ว งชะตานี้มักเป็นคนมีไหวพริบดีเข้าใจอะไรได้ไวกว่าคนอื่นแต่แสดงออกมากไม่ได้เพราะมีคติว่าต้องอยู่ให้เป็นจึงมักไม่ชอบที่เกินหน้าเกินตาใครเลยทำให้มีคนไม่ชอบมีศัตรูในที่เรียนในที่ทำงานไม่มากและหลังวันนี้เป็นต้นไป

ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ นโช คลาภ เลขใกล้ตัวจะให้โช คใหญ่ มีเกณฑ์รับเงิ นสดหลักแสนเอาไปปล ดหนี้ปล ดสินตั้งตัวได้เลยคนโสดจะมีคนฐานะดีเข้ามาจีบเข้ามาทอดสะพานให้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.