3 ร า ศี ยิ้มรับ   ถึงเกณฑ์พ้นทุ กข์ ร่ำร วย ปี 6 4

3 ร า ศี ยิ้มรับ   ถึงเกณฑ์พ้นทุ กข์ ร่ำร วย ปี 6 4

ยิ้มรับดวงเศรษฐี.ราศีเมถุน

การเ งิ นของท่านโดยรวมจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน จะหมุนเวียนดีขึ้นในทิศทางเดียวกันกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นตัวเ ลvในบัญชีเพิ่มพูน ทั้งรายได้ที่มาจากงานประจำและงานไซด์ไลน์ หนี้สินที่เคยสร้างไว้จะได้รับการสะสางให้ทุเลาเบาบางลง

การลงทุนทำธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองจะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า โดยรวม๑วงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเหนื่อยกับการทำงานร่วมกับคนห มู ่มาก แต่โดยรวมชีวิตจะมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีจะเล็งผลเลิศกับความสำเร็จในเวลารวดเร็ว

ยิ้มรับดวงเศรษฐี.ราศีเมษ

เมื่อการงานก้าวหน้า การเ งิ นจึงดีตามไปด้วย โดยรวมจะหมุนเวียนดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด มีเ งิ นใหม่ไหลเข้ากระเป๋าจากหลายทิศทางทั้งจากงานประจำและงานพิเศษ

รับจ่ายคล่องมือ สถานการณ์หนี้สินเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายคนจะมีเ งิ นเก็บมากกว่าปีที่ผ่านมาคนค้าขายจะมี รายได้คุ้มเ งิ นที่ลงทุน คนทำธุรกิจเจรจาเ รื่ อ งเ งิ นจะประสบผลสำเร็จ เหมาะขอสินเชื่อจากธนาคารธุรกิจที่จะดึงเม็ดเ งิ นจากลูกค้ามาอยู่ในมือของชาวราศีเมษอย่างเป็นกอบเป็นกำคือธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ และธุรกิจขนส่ง

ยิ้มรับดวงเศรษฐี.ราศีพฤษภ

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตระยะย าวท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ผู้ใหญ่เจ้านายจะให้ความเมตตา คนทำธุรกิจจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าธุรกิจที่ส่งผลดีในปีนี้คือ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่าง ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการค้าขายในเวลากลางคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.