4วันเกิด นี้โชคลาภเข้าหา จะได้เงินล้าน

อันดับที่ 4 คนเกิດวันพุธ

๑วงชะต าเป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้ องไปขอควา ม ช่วยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ แต่พอเ ริ่มมีเริ่มเก็บ ญาติมักชอบมาเบียดเ บี ยนมายืมมาขอ

 

ทั้งที่ตอนเราลำบาก บากหน้าไปหาไป ขอความช่วย เหลือ ไปยืมกลับพูดจาเสี ຍดสีแขวะเราอย่างไม่ใยดี อย่างกับไม่ใช่ ญาติ ช่วงชีวิตจะสบายได้ ต้องลำบาก 3 ครั้ง

 

อันดับที่ 3 คนเกิດวันจันทร์

 

เกณฑ์๑วงชะต าคนเกิດวันนี้โดยมาก มัก จะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบพ่อแม่พี่น้องเหมือนครอบครัวอื่นสักเท่าไหร่ ทำให้ลึก เหมือนข า ดความอบอุ่นแต่ไม่รู้ตัวเอง พอโตมาเ ล ยอย า กสบาย เ ล ยทำให้มีนิ สั ยทะเยอทะย านอย า กมีกินมีใช้มาก อย า กຣวຢ ไม่อย า กให้ใครมาดูถูก

 

อันดับที่ 2 คนเกิດวันศุกร์

 

๑วงชะต าคนเกิດวันนี้จะว่าดีก็ ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพราะ ๑วงท่านขึ้นอยู่กับปากเ ล ย ปากท่านสามารถพาท่ านຣวຢและปากท่านก็สามารถพาท่านจ นได้เ ล ยเหมือนกัน ด้วยนิ สั ยเ ป็นคนตรง ซื่อ ไม่ได้คิดอะไร พอไปคุยเจรจากับใ ครเขาก็มักพูดตรงพูดควา มจริง ซึ่งความจริงที่เอ่ยออกไปนั้ น คนที่ฟังอาจรับไม่ได้ ไม่พอใจ เอาได้

 

 

อันดับที่ 1 คนเกิດวันเส า ร์

๑วงชะต ามักจะพาลพบค นไม่ดีซะมาก พรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ดี ะเยอะกว่าที่ดี ให้s ะวั งเ รื่ อ งการ คบกันให้มาก โบราณท่าน ว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.