4 ราศีดวงชะตามีแววจะหมดทุกข์ เตรียมหมดหนี้

1 ราศีพิจิก

การทำ ลายล้ าง เป็นคนเจ้าคารม เห น็บแนม โทสะร้าย ขยันขันแข็ ง มีความคิดสูงส่ง มีการพัฒนา กล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัลยแพทย์ ครู และนักค้าข องเก่า

2 ราศีสิงห์

กำลังอำนาจในสิ่ งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่อมั่น มีศรัทธาแรงกล้าและสามารถดึงดูดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

3 ราศีมังกร

ความทรหดอดทน มักสามารถจั ดตังองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป อย่างไม่กลัวอันตราย เฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ปกครองประเทศ นักการทูต นักอุตสาหกรรม กสิกรรม วิทยาศาสตร์ หนักเอาเบาสู้ ค้าพืชผลและของป่า

4 ราศีกรกฎ
การหวั่นไหวใ นอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่ งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดระวังเหมือนมา รดาปฏิบัติต่อบุตร มีค วามอดทนต่อความยากลำบากเสมอ เหมาะที่จะเป็นนักแสดง นาฏศิลป์ แพท ย์ ตำรวจ อดทนเก่

Leave a Reply

Your email address will not be published.