4 ราศีรับโช คก้ อนโต มีเก ณฑ์ได้ รับโช คก้อนใหญ่

4 ราศีรับโช คก้ อนโต มีเก ณฑ์ได้ รับโช คก้อนใหญ่

อันดับ 4 คนที่เกิ ดราศีมีน

หนักไม่แ พ้ใครเลยเจอมาแทบล้มลุ กคลุ กคล าน ลำบ ากย ากเข็นมากกับการใช้ชีวิ ตในช่วงก่อนนี้ดิ้นรน

กันไป สบ ายได้ไม่นานความลำบ ากก็มาเยื อนเหมือนกับว่า

โช คชะตาชอบเล่นตลกกับชีวิตชาวธนู แต่ดีตรงที่เป็นคนขยันจึงทำให้ยังคงประคอ งชีวิตไปได้

อันดับ 3 คนที่เกิ ดราศีมังกร

ชาวมังกรต้องเผชิญกับเ รื่ อ งແย่ มาตลอดปีก่อนนี้ น่าเห็นใจยิ่งนักและบ างเ รื่ อ งแม้จะหวังดีเข้าไปช่วย
เหลือคนอื่นแต่ความซวยกลับมาต กที่ตนเอง ทำบุญไม่ขึ้นจริง

ไม่มีใครเห็นความสำคัญเลยและมักจะถูกกลั่นแกล้ งบ่อย ด วงดีถือว่าไม่ดีเลยล่ะ แต่ก็กำลังจะพ้ นเคร าะห์

ปากได้เหมือนกัน พย าย ามอย่ ามีปากเสี ยงกับใคร คิดก่อนพูดเยอะ

ได้เลย และร ะวั งเพื่อนจะเอาปั ญหามาให้รักตัวเองหน่อยก็ดี

อันดับ 1 คนที่เกิ ดราศีสิงห์

โชคไม่ค่อยเข้าข้างเลย หลายปีมาแล้วเจอแต่ปั ญหาหนัก

มาตลอด เ รื่ อ งอะไรก็ไม่สมหวังทั้งรัก เ งิน

งาน เพื่อน ครอบครัว เป็นปั ญหาเสี ยหมดเลย ทำเอาท้อหนักไปเลยเหมือนกัน

แถมชาวสิงห์มักจะใช้เงิ นมือเติบด้วยจึงทำให้ติดขัดเ รื่ อ งเงิ นบ่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.