4 ราศี จะปลดหนี้ จะมีเงินเก็บ

1)ราศีสิงห์

กำลัง อำนาจ ในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ คว ามเชื่อมั่น มีศรัทธาแรงกล้าและสามารถดึง ดูดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็น ผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

 

 

2)ราศีพิจิก

การทำ ลายล้าง เป็นคนเจ้าคารม เหน็บแนม โทสะร้าย ขยั นขันแข็ง มีความคิดสูงส่ง มีการ พัฒนา กล้าเผชิญต่อ สิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัล ยแพทย์ ครู และ นักค้าของเก่า

 

 

3)ราศีกรกฎ

การหวั่นไหวในอารมณ์ ภาย นอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ค วามในใจ เป็นคน ระมัดระวัง เหมือนมารดา ปฏิบัติต่อบุตร มีค วามอดทนต่อความยากลำบากเสมอ เหมาะที่จะเป็น นักแสดง นาฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

 

 

4)ราศีมังกร

ความทรหด อดทน มักสามารถจั ดตั้งองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป อย่างไม่กลัว อันตราย เฉลียว ฉลาดใน การใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ปกครองประเทศ นักการทูต นักอุตสาหกรรม กสิกรรม วิทยาศาสตร์ หนักเอา เบาสู้ ค้าพืชผลและขายของป่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.