4 ราศี ชีวิตขาขึ้น อยู่เฉยๆก็จะรวย พี่น้องจะสบาย

1. ราศีพิจิก
การทำ ลายล้ าง เป็นคนเจ้าคารม เหน็บแนม โทสะร้าย ขยัน ขันแข็ ง มีความคิดสูงส่ง มีการพัฒนา กล้าเ ผชิ ญต่อ สิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัล ยแพทย์ ครู และนักค้าข องเก่า

 

2. ราศีสิงห์
กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโ จน์ ความเชื่อมั่น มีศ รัทมธาแรง กล้าและสามาร ถดึงดูดคนอื่นได้ เหมาะ ที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

 

3. ราศีมังกร
คว ามทรหดอดทน มักสามารถจัดตังองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป อย่างไม่กลัวอัน ตราย เฉลียวฉลาดใน การ ใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ปก ครอง ประเทศ นักการทูต นักอุตสาหกรรม กสิกรรม วิทยาศาสตร์ หนักเอาเบาสู้ ค้าพืชผลและของป่า

4. ราศีกรกฎ
การหวั่นไหวใ นอารม ณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใ จ เป็นคน ระมั ดระ วัง เหมื อนมารดาปฏิบัติต่อบุตร มีค วาม อดทนต่อความยากลำบากเสมอ เหมาะที่จะ เป็นนักแสดง นาฏศิลป์ แพทย์ ตำรว จ อดทนเก่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.