4 ราศี ดวงกำลังดี ช่วยนี้คิดไรให้รีบทำจะสมหวัง

1.ราศีสิงห์

กำลัง อำนาจ ในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่อมั่น มีศรัทธาแรงกล้าและส ามารถดึง ดูดคนอื่นได้ เหมาะที่ จะเป็น ผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

 

2.ราศีพิจิก

การทำ ลายล้าง เป็นคนเจ้า คารม เหน็บแนม โทสะร้าย ขยันขันแข็ง มีความคิดสูงส่ง มีการ พัฒนา กล้ าเผชิญต่อ สิ่งต่างๆ เห มาะที่จะเป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัล ยแพทย์ ครู และ นักค้าของเก่า

 

3.ราศีกรกฎ

การหวั่นไหวในอารมณ์ ภาย นอกมักจะแข็งแก ร่งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดร ะวัง เหมือนมารดา ปฏิบัติต่อบุตร มีค วามอดทนต่อความยากลำบากเสมอ เหมาะที่จะเป็น นักแสดง นาฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเ ก่ง

 

 

4.ราศีมังกร

 

ความทรหด อดทน มักสาม ารถจัดตั้งองค์การ การบริหารฟันฝ่า ไป อย่างไม่กลัวอันตราย เฉลียว ฉลาดใน การใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ปกครองประเทศ นักการทูต นักอุตสาหกรรม กสิกรรม วิทยาศาสตร์ หนักเอา เบาสู้ ค้าพืชผล และขายของป่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.