คติเตือนใจของผู้ที่ปรารถนาทุกอย่าง

100

คติเตือนใจของผู้ที่ปรารถนาทุกอย่าง

ชีวิตไม่พอกับตัณหา เวลาไม่พอกับความต้องการ..ที่พักสุดท้าย คือป่าช้า

เรื่องภายในย่อมสำคัญกว่าเรื่องภายนอกตน

คนที่รู้เพียงเปลือกนอก..ย่อมสู้คนที่รู้ถึงแก่นไม่ได้

อดีต คือ ความฝัน ปัจจุบัน คือ ภาพมายา อนาคต คือ ความไม่แน่นอน

คิดก่อนทำ อดทนไว้ พึงอภัย…

ไม่มีอะไรเป็นของเรา..แม้แต่ตัวของเราเอง

โกงคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง

เมตตาคนอื่น เหมือนสร้างบ้านให้ตัวเอง

อย่าระแวงคนอื่น ยิ่งกว่าระวังตัวเอง

ชีวิตไม่พอกับตัณหา เวลาไม่พอกับความต้องการ

ที่พักสุดท้าย คือป่าช้า…

ถ้าท่านทำงานแข่งกับสังคม..ความพินาศล่มจมจะตามมา

ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า..ท่านจะพบปัญหาเรื่อยไป

ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้..ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง

ถ้าท่านกล้าเกินไป..ท่านจะทำอะไรไม่สำเร็จ

ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม..ท่านจะพบกับความเดือดร้อน

ถ้าท่านขาดความพอดี..ท่านจะพบกับความทุกข์อย่างมหันต์

ถ้าท่านขาดความยังคิด..ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย

ถ้าท่านทำใจให้สงบ..ท่านจะพบกับความสุขที่เยือกเย็น

ถ้าท่านมีความพอดี..ท่านจะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก

ถ้าท่านมีแต่ความงก..ท่านจะเป็นยาจกในเรือนเศรษฐี

ถ้าท่านมีเมตตาจิต..ท่านจะมีญาติมิตรทั่วบ้าน

ถ้าท่านเมตตาเกินประมาณ..ท่านจะพบคนพาลทั่วเมือง

ถ้าท่านคิดถึงความหลัง..ท่านจะพบรังแห่งความเศร้า

ถ้าท่านมีความมัวเมา..ท่านจะพบความปวดร้าวภายหลัง

ถ้าท่านทำดีเพื่อเด่น..ท่านจะถูกขเม่นจากญาติมิตร

ถ้าท่านทำดีเพื่อน้ำจิต..ท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างสบาย

ถ้าท่านหวังพึ่งแต่คนอื่น..ท่านจะต้องกลืนน้ำตาตัวเอง

ถ้าท่านรู้จักใช้เวลา..ชีวิตจะมีค่ากว่านี้

ถ้าไม่กินอยู่เท่าที่มี..จะได้เป็นเศรษฐีเงินกู้

ถ้ามั่วสุมกับอมายมุข..จะพบความทุกข์ในเบื้องปลาย

ถ้าทำหูเบาตามเขาว่า..จะต้องน้ำตาตกใน

ถ้าพูดโดยไม่คิด..เท่ากับพ่นลมพิษใส่คนอื่น

ถ้าจริงจังกับโลกเกินไป..จะต้องตายเพราะความเศร้า

ถ้าต้องการความเป็นอิสระ..ให้พยายามชนะใจตัวเอง

ถ้าไม่รู้จักความทุกข์..จะพบกับความสุขได้ที่ไหน

ถ้าไม่ยอมปล่อยวาง..จะพบกับความว่างได้อย่างไร

ถ้าหาความสุขจากความมัวเมา..ท่านกำลังจับเงาในกระจก

ถ้าอยากเป็นคนงาม..อย่าวู่วามโกรธง่าย

ถ้าอยากเป็นคนสบาย..อย่าเบื่อหน่ายความเพียร

ถ้าอยากเป็นคนมั่งมี..อย่าเป็นคนดีแต่จ่าย

ถ้าอยากเป็นคนนำสมัย..อย่าทำลายวัฒนธรรม

ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ..อย่าเหยียดหยามคนอื่น

ถ้าอยากเป็นคนความรู้..อย่าลบหลู่อาจารย์

ถ้าอยากหาความสำราญ..อย่าล้างผลาญสมบัติ

ถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจ..อย่าขาดความยุติธรรม

ถ้าอยากเป็นคนดัง..อย่าหวังความสงบ

ถ้าอยากเป็นที่เคารพ..ต้องพบความจบก่อนตาย

อย่าทำตัวให้เด่น..โดยการสร้างหนี้ให้ตัวเอง

อย่าพยายามทำใจคนอื่นให้เหมือนใจเรา เพราะเราก็ทำใจให้เหมือนคนอื่นไม่ได้

ขอบคุณที่มา whatthats.com