จงอย่า….คิดเล็กคิดน้อย เปิดทางให้เขาหนึ่งศอก สักวันเขาจะเปิดทางให้คุณหนึ่งวา

162

จงอย่า….คิดเล็กคิดน้อย เปิดทางให้เขาหนึ่งศอก สักวันเขาจะเปิดทางให้คุณหนึ่งวา

เปิดทางให้เขาหนึ่งศอก

สักวันเขาจะเปิดทางให้คุณหนึ่งวา

เพราะใจคน .. เหมือนถนน

ยิ่งคิดเล็กคิดน้อย .. ทางเดินจะยิ่งแคบ

ยิ่งโอบอุ้มให้อภัย .. ทางเดินจะยิ่งกว้าง

เมื่อเจอ .. ความลำบาก

จะเห็นน้ำจิตน้ำใจของผู้คน

.

เมื่อเจอ .. ปัญหาและอุปสรรค

จะเห็นน้ำอดน้ำทนของตนเอง

หวังน้ำใจจากคนอื่นได้

แต่ใช่ว่าทุกครั้งที่ขอ .. ก็สมใจ

.

รอกำลังจากคนอื่นได้

แต่ใช่ว่าทุกครั้งที่รอ .. ก็สมหวัง

“ตนนั่นแล…เป็นที่พึ่งแห่งตน”

..

ขอขอบคุณ : คิดเป็น ; เพจนุสนธิ์บุ๊ค