ชีวิตนี้แสนสั้นนัก…ลองอ่านแล้วค่อยๆ คิดตามนะ

86

ชีวิตนี้

มีคนที่ชื่นชมคุณ มีคนที่เกลียดคุณ มีคนที่อิจฉาคุณ มีคนที่ดูถูกคุณ

ช่างเถอะ เพราะเขาเหล่านั้นเป็นคนอื่น!

ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้

เป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณทำจะถูกใจใครๆไปเสียหมด

อย่าเป็นเพราะต้องเอาใจใครคนใดคนหนึ่งแล้วต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง

เพราะต่างคนต่างก็มีจุดยืน

คุณในขี้ปากของคนอื่นไม่ใช่ตัวคุณที่แท้จริง!

ดวงตาเหมือนกัน แต่มองเห็นไม่เหมือนกัน

ใบหูเหมือนกัน แต่ได้ยินไม่เหมือนกัน

ปากเหมือนกัน แต่พูดไม่เหมือนกัน

ใจเหมือนกัน แต่คิดไม่เหมือนกัน

เงินเหมือนกัน แต่ใช้จ่ายไม่เหมือนกัน

คนเหมือนกัน แต่ก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน

มีคุณภาพเพียงใด ก็ต้องอยู่กับคนรู้คุณค่า

ทุ่มเทเพียงใด ก็ต้องให้กับคนที่รู้สึกนึกคุณ

จริงใจเพียงใด ก็ต้องให้ถูกคน

อ่อนน้อมเพียงใด ก็ต้องถูกที่ถูกทาง

สิ่งที่คุณรู้อย่าพูดจนหมดเปลือก

สิ่งที่คุณเห็นอย่าเชื่อว่าเป็นจริงทั้งหมด

หากคุณไม่เดินออกไปเผชิญโลกกว้าง คุณก็คิดว่าโลกมันกว้างเท่าที่คุณเห็น

ขอบพระคุณแหล่งที่มาครับ