5 ราศี ชะตารุ่งเรืองในเดือนกันย ายน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

5 ราศี ชะตารุ่งเรืองในเดือนกันย ายน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ราศีมิถุน
การงานชาวราศีมิถุน มีความก้าวหน้า ทั้งธุรกิจขย ายตัว การงานได้เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง โอกาสดีมาแล้ว ต้องเร่งลงมือทำ แม้งานส่วนอื่น อาจเร็วช้าไม่สัมพันธ์กัน ก็อย่าเพิ่งเร่งส่วนอื่นจนเกินกำลังเขา ทำส่วนของเราให้ดีเข้าไว้ แล้วผลรวมสุดท้ายจะออกมาดี

ราศีตุล
ชาวราศีตุล งานอยู่ตัวและกำลังพุ่งขึ้น ซึ่งมาจากฝีมือของคุณเอง เหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจ ลงทุนด้านการเงินมีโอกาสดี คนทำงานประจำมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งขึ้น หรือบางคนสามารถขอรับหน้าที่เพิ่มถ้าชัดเจนในศักยภาพของตัวเอง

ราศีพิจิก
ราศีพิจิก ทำงานได้ราบรื่นขึ้นกว่าเดิม ปัญหาลดลง ทำงานสะดวกดังใจ ตรวจสอบเป็นระยะให้งานเดินไปดีตามระบบที่ตั้งไว้ ได้ข่าวดีหรือได้เริ่มงานใหม่จากที่สมัครไว้ เป็นงานที่ตรงสเปก

ราศีธนู
ชาวราศีธนู การงานเดินดี สบายใจไปกับความรุ่งเรือง บางคนทำงานหรือรับผิดชอบมากกว่าคนอื่น หรือเสียเปรียบคนอื่น แต่ความเสียสละจะส่งผลดีภายหลัง เป็นช่วงดีสำหรับการปรับเปลี่ยนงาน หางานใหม่ เริ่มต้นธุรกิจ เป็นช่วงเหมาะในการบริจาคทำบุญทาน

ราศีมีน
การงานชาวราศีมีน จะเริ่มต้นธุรกิจ หรือเปลี่ยนงานใหม่ก็ถึงเวลาแล้ว การออกเดินทางอาจมีส้มหล่นได้งานดี ได้งานไม่คาดฝัน คนทำงานด้วยความสนุกสนานกระตือรือร้น มีไอเดียทำให้บรรย ากาศการทำงานและคนรอบข้างมีพลังขึ้น บางสิ่งอาจต้องมีความกล้า เ สี่ ย ง กล้าลองเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่

ที่มา: thairath

Leave a Reply

Your email address will not be published.