5 เทคนิค ลาสายตาสั้น ง่ายๆ แล้ว จะไม่กลับมา ใส่แว่นอีก

5 เทคนิค ลาสายตาสั้น ง่ายๆ แล้ว จะไม่กลับมา ใส่แว่นอีก

วิธีบำ บั ด ที่ควรทำเป็นประจำ จะทำให้สายตาดีขึ้น

1 กระพริบตาให้บ่อ ย

การฝึกกระพริบตาให้บ่อ ย ( ประมาณ 5-6 ครั้ง/นาที หรือ ทุกๆ 10 วินาที ) จะช่วยทำให้ก ล้า ม เ นื้ อ ตา รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด

2 การบริหารก ล้า ม เ นื้ อ ดว ง ตา

ให้ชำเลืองตาขึ้นไปข้างบน ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วชำเลืองตา ลงข้างล่าง ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วชำเลืองไปทางซ้าย ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วชำเลืองไปทางขวา ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีเสร็จแล้วพักตาสักพัก แล้วเริ่มทำใหม่ไปอีกเรื่อยๆ วันละ 5-10 นาที เป็นการบริหารดว ง ตาแบบง่ายๆ ช่วยกระตุ้นระบบการทำงานของป ร ะ สา ท ตา

3 การบำ บั ด ด้วยผ้าชุบน้ำเย็น

ก่อนนอน ให้นำผ้าชุบน้ำเย็น ( แต่ไม่ต้องเย็นมาก อุณหภูมิแค่พอสบายตา ) นอนหลับตา และ นำผ้ามาปิดตาไว้ ให้ทำทุกวัน ครั้งละ 5-10 นาที ความเย็นจากผ้าจะช่วยผ่อนคลายก ล้า ม เ นื้ อ รอบๆดว ง ตาที่ถูกใช้งานมาหนักทั้งวัน

4 การบำ บั ด ด้วยการสร้างมโนภาพ

ให้หาหนังสืออะไรก็ได้มา 1 เล่ม เปิดหน้าไหนก็ได้ที่มีตัวหนังสือ ถอดแว่นออก แล้วเลือกคำอะไรก็ได้ 1 คำจากหน้านั้น จำรูปร่าง ของคำนั้นไว้ให้ดี ยื่นหนังสือออกไปให้ไกล ในระยะที่คุณมองเห็นไม่ชัดและเบลอ แล้วหลับตาลง นึกภาพในใจให้รู้สึกว่าคุณเห็นคำนั้นได้อย่ างชัดเจน การทำเช่นนี้ จะช่วยให้ก ล้า ม เ นื้ อ ตาค่อยๆ ปรับโฟกัส ให้ดีขึ้นได้อย่ างอัตโนมัติ (ให้ทำทุกวัน วันละประมาณ 10 นาที)

5 วิธีอ่านหนังสือที่ถูกหลักและทำให้สายตาทำงานปกติ

เมื่อไหร่ก็ตาม ที่อ่านหนังสือ ต้องถอดแว่นออกทุกครั้ง แล้วพย าย ามอ่านหนังสือโดยที่ พย าย ามให้ตาทั้งสองข้างอยู่ห่างจากหนังสือมากที่สุด แต่ต้องเป็นระยะที่สามารถอ่านตัวหนังสือได้อย่ างชัดเจน หากทำจนติดเป็นนิสัยแล้ว จะรู้สึกว่า คุณจะค่อยๆ สามารถอ่านหนังสือได้ห่างมากขึ้นไปเรื่อยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.