คู่ชีวิตที่ดี ดูได้จากอะไร (สามี ภรรย า ควรอ่ า น)

คู่ชีวิตที่ดี

การมีคู่ชีวิตที่ดี ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่ 1 

แล้วคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือ แบบไหนถึงจะเรียกคู่ชีวิตที่ดี

วันนี้ก็ได้มีกูรูผู้รู้ มาแนะนำให้แล้ว  

ดูได้จากศีล สติปัญญา

บุญเท่าเทียมกันถึงเรียก คู่ดี

หากมีคู่แล้ว

ต้องอยู่บนความกังวลใจ

ເครียດ จิตตก หวาดระแวง ตลอดเวลา

นั่นเขาเรียก คู่เวรคู่กssม วันไหนบุญหมด

ก็แยกจากกัน ยื้อให้ ต.า.ย ก็ไปอยู่ดี

การฉลาดเลือกคู่จึงสำคัญ

อยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างเดียวไม่ได้

ต้องมีปัจจัยแวดล้อมด้วย

เป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องประดิษฐ์

ยอมรับได้ในข้อเสียซึ่งกันและกัน

ยอมตกทุกข์ได้ย ากไม่หนีหาย

ไปไหนย ามที่ทุกข์หนัก ไม่ปล่อยให้อีกฝ่าย

ต้องเผชิญ ปัญหาเพียงลำพังแต่ฝ่ายเดียว

คู่ชีวิตที่ดี

หากเจอชีวิตเราเจอคนแบบนั้น

ที่รักเราโดยไม่รังเกียจการกระทำ

ที่ไม่ดีของ เราแล้วล่ะก็จงรั กษ า

เขาไว้ให้ดี เพราะนอกจากพ่อแม่แล้ว

จะหาใครที่รักเราและยอมรับในตัวเรา

ได้แบบนั้นย ากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร

ในชีวิตของคนเรา

เราจะเจอคนแบ บนี้ ลักษณะนี้

ไม่กี่คนนักหรอก บางคนเจอ

ครั้งเดียวในชีวิต บางคนไม่เจอสักคน

เมื่อเจอแล้วอย่าเอากิเลส

ความหลง ความเ บื่ อหน่ายนำทาง

เพราะอารมณ์ชั่ ววูบประเดี๋ยวประด๋าว

ทำให้ชีวิตต้องสูญเสียสิ่งมีค่า

ที่สุดในชีวิต มันไม่คุ้มกัน

ขอบคุณแหล่งที่มา  นามบุญ