รีบก อบโก ย อาจารย์ดัง เผย ดวง 4 ຣาศี จะมีโ ชคลา ภ จัดห นั ก เฮงยาวจนถึงป ล า ยปี

รีบก อบโก ย อาจารย์ดัง เผย ดวง 4 ຣาศี จะมีโ ชคลา ภ จัดห นั ก เฮงยาวจนถึงป ล า ยปี

ใกล้เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2 5 6 2 แล้ว ช่วงนี้ด ว งชะตาຣาศีของหลายท่านอาจจะมีการเ ปลี่ ย นแปลง ทั้งในทางที่ดีหรือไม่ดี ล่าสุด อาจารย์ดังจากเฟซบุ๊ก ได้ออกมาเผยด ว งของ 4 ຣาศี ปี 2 0 1 9 จากที่เคยลำบากมานานแสนนาน จะมีโชคลาภจัดหนัก ด ว งเฮงย า วจนถึงปลายปีเลย

ราศีพิจิก (1 7 พ . ย . – 1 5 ธ . ค .)

พิจิกเป็ นຣ าศีที่เป็ นดาวรุ่งโดดเด่นที่สุดในบรรดา 1 2 ຣาศีของปี 2 5 6 2 ถือว่าเ ป็นຣาศีที่ชีวิตมีการเ ปลี่  ย นแปลงและมีสิ่งใหม่ เกิດขึ้นตามมาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นเ รื่ อ งของงาน บางคนจะได้เริ่มต้นงานใหม่ หรือว่าได้เริ่มต้นทำธุรกิจ แม้กระทั่งในเ รื่ อ งส่วนตัว

ชาวຣาศีพิจิกก็เป็ นຣาศีที่คนโสดจะมีโอกาสแต่งงาน จะเรียกว่าเป็ นปีแห่งการสละโสดก็ได้ หรือว่าคนที่คบหาดูใจกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว ก็จะมีโอกาศได้ดูฤ ก ษ์ดูย า ม วางแผนหมั้นหมายแต่งงานในปีนี้

รวมไปถึงโชคทางด้านการเงินด้วย แต่สิ่งที่ต้องฝากไว้ก็คือ เมื่อด ว งดีมากบางทีอาจจะต้องพ ย าย า มหมั่นทำบุญให้บ่อยขึ้น หรือว่าการทำบุญในเชิงสาธารณประโยชน์ คือทำแล้วคนห มู ่มากได้ใช้ประโยชน์นั่นเอง

โดยทั้ง 4 ຣาศี ปี 2019 มีโชคลาภจัดหนัก จากที่เคยลำบากมานานแสนนาน ช่วงนี้จะมีคนหยิบยื่นโชคให้ เฮงย า วตั้งแต่ตอนนี้ไปยันปลายปี เงินเข้ามือไม่ข า ดสาย กำให้แน่น เพราะมาเ ป็นช่วง เ ป็นจังหวะ

ราศีมังกร (1 5  ม . ค. – 1 2  ก . พ . )

มังกรเป็ นหนึ่งในຣาศีที่พ้นเคราะห์ ความวุ่นวายลดน้อยลงโดยเฉพาะความวุ่นวายในเ รื่ อ งของการเงิน ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีรายจ่ายหนักเกิດขึ้นเยอะ ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแล้ว ในปีนี้ยังเ ป็นปีแห่งความสำเร็จความก้าวหน้าที่ดี งานจะมีตัวช่วย มีคนมาสนับสนุน อะไรที่เคยคิดแล้วมีอุปสรรค มีเ รื่ อ งติดขัด สามารถเริ่มต้นได้เป็ นอย่างดีในปีใหม่นี้ ในเ รื่ อ งส่วนตัวก็เ ป็นຣาศีที่ด ว งดีเหมือนกัน

สำหรับคนที่ยังโสดความรักจะเ ป็นแนวแบบบุพเพสันนิวาส คือได้คบหาดูใจกับคนที่ไม่ได้คาดคิดหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ตัวแต่มองข้ามไป จะเป็ นความรักที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว

ในเ รื่ อ งของการเงิน ถือว่าเ ป็นຣาศีที่หมุนเงินได้ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งคนที่เคยมีปัญหา ไม่ว่าจะเ ป็นคดีความ การฟ้องร้อง หรือว่าข้อขั ด แ ย้ งทั้งหลายในปีนี้ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน

ราศีตุลย์ (1 8 ต . ค . – 1 6 พ . ย .)

เป็ นช่วงที่จังหวะด ว งดาวในเ รื่ อ งของรายได้ การหมุนเงิน หรือโอกาสใหม่ ทางด้านการเงินโดดเด่นที่สุด และปีนี้ก็ยังเ ป็นปีแห่งการเดินทางอีกด้วย คนที่เกิດຣาศีตุลย์อาจจะต้องวางแผนในเ รื่ อ งของงานที่ไกลขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเ รื่ อ งงานต่างจังหวัดไกล หรือว่าบางคนมีโชคในเ รื่ อ งของงานต่างประเทศก็จะส่งผลดี

รวมไปถึงในเ รื่ อ งส่วนตัวจากที่เคยมีปัญหา มีความขั ด แ ย้ ง มีความวุ่นวาย ก็จะเป็ นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็ นการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ ที่มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น เพียงแต่ว่า ด ว ง ดาวการเงินที่ดีขึ้น อาจจะไม่ได้หมายถึงเ รื่ อ งของโชคลาภหรือว่าเ รื่ อ งของเงินที่ได้มาง่าย เพราะเ ป็นຣาศีที่เหมือนกับต้องลงทุนเยอะ ต้องหมุนเงินเยอะ แต่ว่าเมื่อบวกลบคูณหารแล้วก็จะ ส่งผลในเชิงความมั่นคง มั่งคง ที่ดีให้กับคนຣาศีนี้

ราศีกันย์ (1 7 ก . ย . – 1 7 ต . ค .)

เ ป็นຣาศีที่มีโชคจากก า รเจรจาติดต่อ ช าวຣาศีกันย์ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสื่อส า ຣ พบปะผู้คน ด ว งดาวจะให้ผลในทิศทางที่เป็ นบวก การงานอาจจะมีการเ ปลี่ ย นแปลงในเชิงของระบบระเบียบวิธีการทำงาน หรือว่าการควบรวมแผนกกิจการ บริษัทอ าจจะมีส ภ า พแวดล้อมใหม่เกิດขึ้นเย อะ

เ ป็นช่วงปีที่ຣ าศีกันย์จะมีการป รั บตัวเยอะ แต่ไม่ได้น่าเ ป็นห่วง รวมไปถึงคนที่ตั้งใจวางแผนเ รื่ อ งของการเรียน การศึกษาต่อ ก็เป็ นຣาศีที่มีความก้าวหน้าเ ป็นอย่างดี ในเ รื่ อ งความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนัก เพราะว่าຣาศีกันย์เ ป็นຣาศีที่เทน้ำหนักไปในเ รื่ อ งของงานเสียมากกว่าในปีนี้