คุณคิดแบบ “ผึ้ง” หรือ “แมลงวัน” สำรวจด่วน!

208

ผึ้งกับแมลงวันเป็นสิ่งมีลักษณะคล้ายๆ กัน คือ มีขนาดเล็กและสามารถบินได้ แต่ทั้งสองนั้นมีวิถีชีวิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ทำให้คุณค่าของสัตว์ทั้ง 2 ถูกมนุษย์เรามองและศึกษาต่างกันอย่างมาก 

คุณคิดแบบ “ผึ้ง” หรือ “แมลงวัน”

ถ้าหากคุณจับเอาผึ้ง 6 ตัวใส่ในขวด และจับแมลงวัน 6 ตัวเช่นกัน ใส่ในอีกขวด จากนั้นค่อยๆ วางขวดให้นอนลง โดยหันก้นขวดไปทางหน้าต่างที่มีเเสงสว่าง

คุณจะพบว่า ผึ้งพยายามที่จะบินออกทางก้นขวดจนกระทั่งมันตาย จากการขาดอากาศ หรืออาหาร

ในขณะที่แมลงวันนั้น จะสามารถบินออกมาทางฝั่งคอขวดที่อยู่ด้านตรงข้ามกับก้นขวด ซึ่งหันไปทางหน้าต่าง 

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้.. นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ผึ้งเป็นสัตว์ที่ฉลาดมีองค์ความรู้ พวกมันรู้ว่า การบินไปในทิศทางที่มีแสงสว่าง จะเป็นทางออกจากรัง โพรงไม้ ฯลฯ แต่เมื่อต้องมาอยู่ในขวด ซึ่งเป็นสถานการณ์ ที่ผึ้งไม่เคยเผชิญมาก่อน มันก็ยังคงเชื่อ ในความคิดแบบเดิมที่มีมาตลอด
คือ ต้องบินออกทาง แสงสว่างเท่านั้น

แต่สำหรับแมลงวันมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีความคิดเป็นตรรกะ ดังนั้น เมื่อถูกจับไว้ในขวด มันจึงบินชนผนังขวดจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง..จนในที่สุดก็พบทางออก

การทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่า คนฉลาด รู้มาก ก็สามารถ ที่จะล้มเหลวได้ เพราะความรู้มาก ในขณะที่ผู้ไม่รู้ ก็อาจจะประสบความสำเร็จจากการลองทำในสิ่งที่แตกต่างไปเรื่อยๆ ได้เช่นกัน

นิทานเรื่องนี้สอนใหัหัด ‘คิดนอกกรอบ’ บ้าง หัด ‘เปลี่ยนวิธีคิด’ บ้าง.’อะไรก็ตามที่พาคุณมาถึงวันนี้ได้ ไม่ได้แปลว่า มันจะนำพาคุณ ไปถึงวันพรุ่งนี้’