จำไว้! เอาชนะคนอื่น คือ .. ความฉลาด แต่การเอาชนะตนเอง คือ .. ปัญญา

101

บอกลา .. การพึ่งพาคนอื่น

เรียนรู้ที่จะทำเอง จึงเรียกว่า .. เติบโต

บอกลา .. การทำตามอารมณ์

เรียนรู้ในการไตร่ตรอง จึงเรียกว่า .. มีสติ

บอกลา .. ความทุกข์ความเจ็บปวด

เรียนรู้กับคำว่าเข้าใจ จึงเรียกว่า .. ให้อภัย

บอกลา .. นิสัยเดิมๆ

เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ จึงเรียกว่า .. แก้ไขเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้ที่จะเอาชนะตนเอง

เพราะเอาชนะคนอื่น คือ .. ความฉลาด

แต่การเอาชนะตนเอง คือ .. ปัญญา

เราจะอดทนได้อย่างไร

ถ้าเราเจอแต่เรื่องสบายใจ

เราจะเข้มแข็งได้อย่างไร

ถ้าเราไม่เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ความอดทน ความเข้มแข็ง

ก็เหมือน .. เหล็ก

เพราะมันโดนความร้อนแผดเผา

เพราะมันถูกทุบตี

มันจึงกลายเป็นดาบเล่มคมและสวยงาม

ขอบคุณ .. เรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ

ขอบคุณ ..ช่วงเวลาที่ยากลำบาก

เพราะมันสร้างชีวิตของเราให้เข้มแข็ง

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : คิดเป็น