19 แห่งความเป็นที่สุดในโลก

133

1. หมอดูที่เก่งกาจที่สุดในโลกคือกฎแห่งกรรม

2. พิธีสะเดาะเคราะห์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกคือการสำนึกขอขมากรรม

3. วิธีต่ออายุที่ได้ผลดีที่สุดในโลกคือการละเว้นจากชีวิตผู้อื่น

4. วิธีเรียกทรัพย์ที่แม่นยำที่สุดในโลกคือการทำบุญให้ทาน

5. วิธีเสริมสวยที่ได้ผลดีที่สุดในโลกคือรอยยิ้ม

6. ความสุขที่ราคาถูกที่สุดในโลกคือช่างหัวมัน

7. ความดีที่ประเสริฐที่สุดในโลกคือกตัญญู

8. การปลดปล่อยตัวเองที่เร็วที่สุดในโลกคือปล่อยวาง

9. การทำลายคุณธรรมแห่งตนที่เร็วที่สุดในโลกคือเห็นแก่ตัว

10. ความสูญเสียที่สาหัสที่สุดในโลกคือการเอาเปรียบผู้อื่น

11. บ่อที่ถมยากที่สุดในโลกคือบ่อแห่งความโลภ

12. ไฟที่ยากดับที่สุดในโลกคือไฟแห่งโทสะ

13. สิ่งที่ทำให้คนมัวเมายิ่งกว่าการดื่มสุราที่มีฤทธิ์แรงที่สุดในโลกคือความหลง

14. ความมืดที่จุดแสงไฟให้สว่างได้ยากที่สุดในโลกคือกาม

15. ความงมงายที่ฝังแน่นที่สุดในโลกคืออัตตา

16. ความผันผวนที่ยากคำนวนที่สุดในโลกคืออนิจจัง

17. ภัยพิบัติที่ยาวนานที่สุดในโลกคือการเวียนว่ายตายเกิด

18. ความสุขอันยาวนานที่สุดในโลกคือหลุดพ้น

19. สันติภาพที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในโลกคือการให้อภัย

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : นุสุนธิ์บุคส์