การจะรักใครสักคนต้อง ”ยอมรับ” ไม่ใช่ ”ยอมทน”

202

การจะรัก .. ใครสักคน

ต้องยอมรับ ไม่ใช่ .. ยอมทน

ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ .. ตามใจ

ต้องประคับประคอง ไม่ใช่ .. ครอบครอง

ต้องถามไถ่ ไม่ใช่ .. ซักถาม

ต้องแบ่งปัน ไม่ใช่ .. กีดกัน

ต้องจำได้ ไม่ใช่ .. ฝืนจำ

ต้องออกจากใจ ไม่ใช่ .. ออกคำสั่ง

ต้องเรียกหา ไม่ใช่ .. เรียกร้อง

กว่าจะมาพบกันได้ไม่ใช่เรื่องง่าย

กว่าจะตกลงปลงใจยิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

จงถนอมกันไว้ .. ให้มาก ๆ ~ 

© นุสนธิ์บุคส์

………..

คำ…”อธิบาย”

ชอบเอามาใช้ในวันที่ไร้ประโยนช์

คำ…”ขอโทษ”

ชอบเอามาใช้ในวันที่….สาย

คำว่า…”รัก “

ชอบเอามาพูดกั๊ก…ตอนมัน ”เสียดาย”

และคำพูด….อีกมากมาย

ที่เอามาล่อให้กลับไป อยู่ในคอกควายเช่นเดิม!!

……

หลาย ๆ ครั้งเรามองข้ามคนใกล้ ๆ

จนกระทั่งวันหนึ่ง …!!!… เค้าหายไป

ถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราน่าอิจฉาแค่ไหน..ที่ได้หัวใจเค้ามา

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : คิดเป็น