คน 7 แบบที่ ‘ดีที่สุด’ ในชีวิตคุณ

395

1.คนที่ทำให้คุณรู้สึก ‘มีค่า’

และ ‘รักตัวเอง’ มากมาย

2.คนที่มองเห็น ‘ข้อดี’ ของคุณ

มากกว่าที่คนอื่นเห็น

และยอมรับ ‘ข้อเสีย’ ของคุณ

มากกว่าที่คนอื่นยอมรับได้

3.คนที่ ‘พยายาม’ เพื่อคุณ

และ ‘เสียสละ’ เพื่อคุณ

ได้อย่างเต็มใจ

4.คนที่ ‘พูด’ แล้ว ‘ทำ’ อย่างที่พูด

หรือ ‘ทำ’ แม้ในสิ่งที่ไม่ได้ ‘พูด’

5.คนที่ ‘แข็งแกร่ง’ พอ

ที่จะไม่ ‘ทอดทิ้ง’ ในยามที่คุณลำบาก

6.คนที่มี ‘เป้าหมาย’ ชัดเจนในชีวิต

และวางแผนที่จะพาคุณ

‘เดิน’ ไปด้วยกัน

7.คนที่ ‘ลงทุน’ ในตัวคุณ

และทำได้ทุกอย่าง

ไม่ว่าจะหนักแค่ไหน

เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ ‘ดีที่สุด’

สักวัน

คุณจะ ‘เจอ’ คนคนนี้

อดทน ‘รอ’

และทำตัวเองให้

‘คู่ควร’ !

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล