6 รา ศี ถึงคิวร ว ย จะได้เริ่มลืมต าอ้าปาก

6 รา ศี ถึงคิวร ว ย จะได้เริ่มลืมต าอ้าปาก

 

รา ศีกุมภ์

 

เรื่องการเงิน มีความมั่งคั่ง การเงินเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากการทำงานหนักอย่ างสมค่า และแรงสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย สิ่งที่จะส่งเสริมการเงินของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้คนโดยรอบ ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม

 

หรือทรัพย์มรดกในทุกรูปแบบหากคุณมีการสมรสหมั้นหมาย จะมีการหลอ มรวมของทรัพย์สิน หรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งของกันและกัน จะหมายถึงการได้พบคู่แท้ด้วย อ ยู่กันแล้วรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่ างมาก หากปีนี้คุณจะใช้เงินกับเรือนหอ การปลูกสร้างบ้าน

 

รา ศีตุลย์

 

อารมณ์ความรู้สึก จะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าข า ย ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ย อ ด ข า ยอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก

 

ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอ ยู่ไม่ขาด แต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น งานประจำในหน่วยงานของรัฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใหญ่ ๆ จะมีเหตุลูบหน้าปะจมูก ไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควรแต่จะได้พลิกจังหวะในช่วงปลาย ๆ ปี ที่ต้องระวังให้มาก

 

รา ศีมีน

 

ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตต ากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชๅวราศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิสัยใจคอแปลกไปกว่าชๅวราศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อ ยเป็นระเบียบ

 

เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อ ยก็คิดมาก คนราศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใครคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาในการงาน เพราะการพยๅยๅมทำต ามหน้าที่โดยปราศจากความคิด พูดแรง ๆ

 

รา ศีกันย์

 

การงานของคุณเด่นมากนะ และเน้นไปยังเรื่องของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก และการจัดการสิ่งต่าง ๆ อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย จุดอ่อนและจุดเด่นของคุณในปีนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว

 

จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ลุล่วงได้ แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควร รอก็อย่ าช้า อะไรที่ต้องรีบทำก่อนต ามลำดับความสำคัญ อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิดปัญหาต ามมาภายหลังมาก คือ การทำอะไรล่าช้าเกินไป ควรบริหารจัดการให้ดี อย่ าประเมินผิด และอย่ าชะล่าใจ อุปส ร ร ค ทางการงานเป็นเรื่องของเวลาความกระตือรือร้นจะพาคุณไปหาช่องทางเด่น ๆ และจะได้มิตรทางการงาน

 

รา ศีเมษ

 

การเงินมีการขยับขยๅยกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อนๆ ร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเงินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเงินได้ต ามแผนการเงินเดิมก็พอ ดี การเงินใหม่ก็ยังพอ มีมา มีโชคดี การงานเป็นโชคลาภ

 

จับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้เกินร้อ ย จะเสี่ยงสลากรางวัล โชคดีอ ยู่หน้าไซต์งานหรือ กำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งานอ ยู่ พ่อค้าแม่ข า ยสลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อเสี่ยง

 

ไว้เป็นโชคดีคุณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้น มากขึ้นทุกๆเดือน แต่ อย่ าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน

 

รา ศีพิจิก

 

ช่วงนี้เป็นโอ กาสอันดี ให้ลุกขึ้นลุยมาทำอะไรใหม่ๆ คุณจะมีโอ กาสที่จะประสบความสำเร็จมูลเหตุอย่ างหนึ่งของความร ว ยคือทาน ใครที่ทำทานตลอ ดชีวิต ทานที่ทำกับคนทานที่ทำกับพระ สร รพสัตว์ทั้งหลาย นับว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่ และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คนที่จะได้พรจากพญานาคราช คือบุคคลผู้แจกทานใน 4 ทิศ มีอ ยู่ในพระไตรปิฎกเลยเป็นมูลเหตุต่อ

 

การไปสู่ความร ว ย และช่วงเวลาของความร ว ยของชๅวราศีพิจิกคือตั้งช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป จงให้พลิกฟื้นกำลังกาย กำลังใจ และที่สำคัญความรัก จะเป็นจุดสำคัญที่

 

นำคุณไปสู่ความร ว ย ราศีพิจิกยังเป็นคนที่ยิ่งแก่ ยิ่งร ว ย มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ อีกด้วยอย่ าเพิ่งท้อแท้ อย่ าเพิ่งเหนื่อ ยใจ ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว 7 ปีที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.