ปล่ อ ยสั ต ว์ตามวั นเกิ ด เ ส ริ มด ว งโชค ลา ภเงิ นท อ ง ชี วิ ตรุ่ งเรื อ ง

ปล่ อ ยสั ต ว์ตามวั นเกิ ด เ ส ริ มด ว งโชค ลา ภเงิ นท อ ง ชี วิ ตรุ่ งเรื อ ง

หลายคนคงยังไม่เคยรู้ว่าสั ต ว์แต่ละชนิดที่เราปล่อยกันตามคลอง สระในวัด

ต่าง นั้น มีความหมายที่แตกต่างกัน อย่างเช่นการปล่อยสัตว์น้ำที่มีหลาก

หลายสายพันธุ์ ตามคว ามเชื่ටแล้วก็มีส่วนส่งผลในชีวิตเราที่ต่างกันออกไป

ด้วย แต่หากเราเลือกปล่อยปลาตามวันเกิດให้ถูกต้องตามวันเกิດของตัวเอง

ก็จะยิ่งเสริม๑วงโชคลาภในด้านต่าง มากยิ่งขึ้น ช่วยเสริม๑วงปี 2563

และถ้าอย า กจะรู้ว่าตัวคุณเหมาะจะปล่อยสัตว์ชนิดไหนก็รีบตามเราไปดูได้

เลยสำหรับผู้ที่เกิດแต่ละวัน มีเคล็ดในการทำบุญต่าง กันไป ดังนี้ บุคคลใด

ที่เข้าสู่เบญจเพส อายุลงท้ายเลข 5 ,9 เช่น 25 29 35 39 45 49 55 59 เป็นต้น

คนเกิດวันอาทิตย์ ให้ปล่อยปลาไหล

คนเกิດวันจันทร์ ให้ปล่อยนก

คนเกิດวันอังคาร ให้ปล่อยหอยขม

คนเกิດวันพุธ ให้ปล่อยปลาไหล

คนเกิດวันพฤหัส ให้ปล่อยเต่า

คนเกิດวันศุกร์ ให้ปล่อยปลาหมอ

คนเกิດวันเสาร์ ให้ปล่อยปลาไหล

จำนวนสัตว์ที่ปล่อย ถ้ามีกำลังทรัพย์ ก็ให้มากกว่าอายุ สำหรับคนที่มีรายได้

น้อย ไม่สะดวกเ รื่ อ งเงิ น ให้ถือเลขอายุลงท้ายเลขคู่ ให้ปล่อยสัตว์จำนวนเลข

คี่ อายุลงท้ายเลขคี่ ให้ปล่อยสัตว์จำนวนเลขคู่ เช่น อายุ 24 ปล่อยสัตว์

จำนวน เลขคี่ 1 3 5 7 9 / อายุ 25 ปล่อยสัตว์จำนวน เลขคู่ 2 4 6 8 10 12 14

ความหมายของการปล่อยสัตว์

ปลาไหล หมายถึง การเงิ น การงาน การเรียนจะราบรื่น

ปลาหมอ หมายถึง เพื่อสุขภาพ

ปลาบู่ หมายถึง ทดแทนผู้มีพระคุณ

ปลาดุก หมายถึง ศัตรูคู่แข่งแพ้พ่าย

ปลานิล หมายถึง ทรัพย์สินเพิ่มพูน

ปลาช่อน หมายถึง ช้อนเงิ นทอ ง สิ่งที่ซ่อนเร้นจะได้พบ

ปลาทับทิม หมายถึง ทำอะไรราบรื่น

ปลาสวาย หมายถึง เงิ นทอ งคล่องตัว

ปลาขาว หมายถึง ปลานำโชค

ปลาจารเม็ด หมายถึง จะได้เงิ นเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ปลาใน หมายถึง ได้เป็นเจ้าคนนายคน

ปลาดุกเผือก หมายถึง ปลามงคล

ปลาดำราหู หมายถึง สะเดาะเคราะห์

ปล่อยกบ หมายถึง ขออุทิศให้แก่เจ้ากssมนายเวร

หอยขม หมายถึง ทิ้งความขมขื่น จะร่มเย็นเป็นสุข

หอยโข่ง หมายถึง หนทางโล่งเป็นผู้นำ ข้าทาสบริวารมาก

ตะพาบ หมายถึง ภัย คุ ก คามต่างจะหายไป อัมพาตจะดีขึ้น อายุมั่นขวัญยืน

คำอ ธิษฐ าน การปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้า ชื่อ ……… นามสกุล เกิດวันที่ … เดือน . พ . ศ …… อายุ …. ปี ได

ปล่อยสัตว์ …………… จำนวน …… ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อ

อุทิศส่วนกุสลให้แก่ศัตรู และเจ้ากssมนายเวรทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่ง ขอให้

นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากssมนายเวร

จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศกสรรพโ ร ค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดออก

ไปจากข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา , เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง , หลวงพ่อโต , และ

พญานาคราช จงเป็นสักขีพย านรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และ

คุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จง

สะเดาะเคราะห์ร้ า ยของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข

ประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตที่

สดชื่น มีความสุขความเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.