ขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อมทางไลน์

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว Line Official หมอพร้อม ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีนโ ค วิ ด โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1.2 ล้านคน (เริ่มฉีดไปแล้วและจะฉีดเสร็จสิ้นในเดือน พ.ค.)

2. กลุ่มบุคลากรด่านหน้า 1.8 ล้านคน (เริ่มฉีดไปแล้วและจะฉีดเสร็จสิ้นในเดือน พ.ค.)

3. กลุ่มบุคคลที่มีโ ร ค ประจำตัว 7 กลุ่มโ ร ค 4.3 ล้านคน (เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 พ.ค.นี้) โดยจะเเบ่งโ ร ค ประจำตัวออกเป็น

  • โ ร ค ทางเดินหายใจเรื้อรังรุ น แ ร ง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โ ร ค หอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี
  • โ ร ค หัวใจและหลอด เ ลือ ด
  • โ ร ค ไตวายเรื้อรัง
  • โ ร ค หลอดเ ลื อ ดสมอง
  • โ ร ค ม ะเ ร็ ง ทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด
  • โ ร ค เบาหวาน
  • โ ร ค อ้วน

4. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.7 ล้านคน (เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 พ.ค.นี้)

5. กลุ่มที่มีอายุ 18-59 ปี จำนวน 31 ล้านคน (เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 พ.ค.นี้) สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. และจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือน ส.ค. 2564 ทั้งนี้ หากในระหว่างนั้นได้รับวัคซีนที่เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์หรือเด็กอายุ 12-18 ปี ก็สามารถเสริมเข้าไปได้ รวมถึงกลุ่มครูอาจารย์ด้วย

หรือใครที่อยากทราบว่ามีช่องทางใดบ้างที่สามารถลงทะเบียนได้ ทางเราแนะนำเพิ่มเติมดังนี้

1. LINE OA หมอพร้อม (ชมคลิปด่านล่าง)

2. โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา

3. อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่

สำหรับขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนดูได้ในคลิปเลยนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.