เพราะ “ความรัก” ก็เป็นอนิจจังนั่นเอง…

139

เรื่องของ “ความรัก”

ไม่ต้องคิดกัน .. ให้วุ่นวาย

ไม่ต้องบรรยาย .. ให้สวยหรู

ความรักเป็นเรื่องที่ดี ให้ลองสำรวจสิ่งที่เป็นอยู่

ถามใจตัวเราเองดูบ้างสิว่า ..

เรารักด้วยความหลง หรือรักด้วยความเมตตา

.

รักด้วยความหลง .. มันรักเพื่อตัวเอง

มีแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการอยากได้

รักด้วยความเมตตากรุณา

มันคือ .. รักที่มีแต่การมอบให้ด้วยสิ่งที่ดีงาม

ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ .. ดั่งรักของแม่

นั่นแหละ คือ .. รักที่งดงามอย่างแท้จริง

.

ความรัก .. เป็นเรื่องของความสุข

หลายคน .. อาจสมหวังกับความรัก

หรือบางคนอาจสิ้นหวังเป็นทุกข์จนหัวใจแทบแตกสลาย

นั่นเพราะเราไม่ได้ดูแลใจ รักษาความรักอย่างแท้จริง

เราจะเอาความรักของใคร ๆ

มาเป็นบทเรียนให้เหมือน ๆ กันนั้นคงไม่ได้

หากรู้จักรักด้วยใจที่เมตตากรุณา

รู้จักดูแลรักษารัก ในทุก ๆ เวลาที่เรามี

ความสุขเหล่านั้นที่เกิดขึ้น

คือ สิ่งที่หล่อเลี้ยงและเป็นแรงบันดาลใจ

.

ให้เราเป็นคนดี กระทำสิ่งที่ดีได้

สิ่งที่เราเลือกนั้นมันเป็นแค่กองสุขกองหนึ่ง

ไม่วันใดก็วันหนึ่ง มัน .. ก็ต้องจากเราไป

ไม่ว่าจะจากไปในรูปแบบไหนก็ตาม

เพราะ “ความรัก” ก็เป็นอนิจจัง คือ มันไม่เที่ยง

“สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เที่ยง .. สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์”

ดั่งคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า .. “ที่ใดมีรัก ที่นั้นมีทุกข์”

เป็นอยู่อย่างนี้เสมอ .. ไม่เคยเปลี่ยน