อย่าให้โอกาส .. กับคนที่เห็นเราเป็นเพียงอากาศ

425

จงให้โอกาส ..

กับคนที่สมควรจะได้รับโอกาส

อย่าให้โอกาส ..

กับคนที่เห็นเราเป็นเพียงอากาศ

ในบางเวลา ..

โอกาส ก็คล้าย ๆ กับความอดทน

การให้โอกาสผิดคน

การใช้ความอดทนผิดที่

บางที .. มันก็เสียเวลาเปล่า

ไม่เลือกทุกข์ .. ก็ไม่ทุกข์

ไม่เลือกสุข .. ก็ไม่สุข

จะทุกข์ จะสุข .. ก็อยู่ที่เราเลือก

แม้จะเลือกเรื่องที่เกิดไม่ได้

แต่ในหลาย ๆ เรื่อง

เรา .. สามารถเลือกที่จะรู้สึกได้

หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี “เงิน”

วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด

หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ “หน้าตา” ดี

วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด

แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า

เพราะเป็น “คนดี”

ตราบใดที่คุณยังมีความดี

คุณก็จะ “มีคุณค่า” ได้ตลอดไป…

-ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร- @ PagePhomeng