ใจเดียว…ใจสบาย จงรักษาความเป็นคนใจเดียวไว้

196

จงรักษาความเป็นคนใจเดียวไว้

เมื่อใจงุ่นง่านอยากได้หลายหลาก

ในหัวจะเต็มไปด้วยคำถามว้าวุ่นว่า

จะต้องรักษาใจ มีใจเดียวไปทำไม?

คำตอบดีๆไม่ใช่เหตุผลเป็นคำๆ

แต่ต้องเป็นสภาพใจที่นิ่งเย็น สบาย

ไม่วุ่นวายกับการแส่ส่ายหลายใจ

ธรรมชาติของใจที่เป็นสุข

คือใจที่มีความเป็นหนึ่งเดียวปลอดโปร่งอยู่

เพียงรู้จักใจในสภาพที่เป็นสุขนั้น

ก็เป็นคำตอบที่ดีพอแล้วว่า

จะรักษาความเป็นคนใจเดียวไว้ทำไม

ธรรมชาติของใจที่เป็นทุกข์

คือใจที่ได้เท่าไรก็ไม่พอ เอาเท่าไรก็ไม่อิ่ม

ได้ใหม่หนึ่ง จะส่ายแส่หาแต่ของใหม่ไม่เลิก

เพียงรู้จักใจในสภาพที่เป็นทุกข์นั้น

ก็เป็นเหตุผลที่ดีพอว่า..จะห้ามใจให้ได้อะไร

จะหวงแหนความมีใจเดียวไว้เพื่อใคร

จะเอาทุกข์น้อยเดี๋ยวนี้ไปสกัดกั้นทุกข์มากข้างหน้าทำไม

รักษาศีล

เพื่อการไม่มีภัยเวรกับคนอื่น

เพื่อความสบายใจของตัวเอง

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : ดังตฤณ