ลาภของชีวิตควรมี 8 ข้อ…สำรวจเอาเองนะ

426

ลาภของชีวิตควรมีอะไรบ้าง

1.  มีความเข้มแข็งพอที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อใครๆ ได้

2. มีความอดทนพอที่จะให้อภัยในความล่วงเกินของผู้อื่นได้

3.  มีความเพียรเป็นไปติดต่อพอที่จะยังกิจให้สำเร็จ ตามความประสงค์ได้

4.  มีคุณงามความดีพอที่ใครๆ จะเคารพนับถือได้

5.  มีความสงบใจพอที่จะหาความสุขด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องหาความสุขจากภายนอก

6.  มีปัญญาพอที่จะเป็นที่พึ่งของผู้มีทุกข์บากหน้ามาหาได้

7.  มีใจประกอบด้วยความเสียสละ พอที่จะสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่นได้

8.  มีทรัพย์พอที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อญาติมิตรหรือผู้ตกทุกข์ได้

เหล่านี้คือลาภของชีวิต..มีแล้วจงขอบคุณ และตระหนัก ซาบซึ้ง อย่าเปรียบเทียบตนกับใคร.

เพิ่มเติม ถ้าท่านมีทั้ง 9  ข้อนี้ แปลว่าชีวิตท่าน มีวาสนาดีกว่าคนทั้งโลก 80% แล้ว

1. แม้ไม่ร่ำรวยมาก แต่ก็ไม่ขัดสน มีกิน มีใช้ 

2. ที่บ้านไม่มีคนป่วย

3. พ่อ แม่ ลูก อยู่พร้อมหน้ากัน

4. ไม่มีญาติที่ถูกขังอยู่ในคุก

5. ไม่มีศัตรูอาฆาต

6. ในกลุ่มมิตสหายไม่มีทุรชน (คนชั่ว คนเลว)

7. ทำผิดมีกัลยาณมิตร คอยตักเตือน

8. ทำการใดมีผู้อุปถัมภ์ คอยช่วยเหลือ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก

9. มีผู้รู้เป็นมิตรสหาย ให้ความรู้ ชี้นำแต่ทางที่ดี

เครดิต : เพจอาจารย์วศิน อินทสระ