เติมคำว่า “ไม่เป็นไร” ลงไปในชีวิตบ้าง….( อย่าเลื่อนผ่านเลยนะ :)

460

เติมคำว่า “ ..ไม่เป็นไร.. ”

.. ลงไปใน ‘ ชีวิต ‘ บ้างก็ดี ..

เติมคำว่า “ ..รู้สึกดี.. ”

.. ลงไปใน ‘ ความรู้สึก ‘ บ้างก็ได้ ..

เติมคำว่า “ ..รู้จักพอ.. ”

.. ลงไปใน ‘ ความอยากได้ ‘ ก็ดีต่อใจ ..

เติมคำว่า “ ..รู้จักให้.. ”

ลงไปใน ‘ ความเห็นแก่ตัว ‘ บ้างยิ่งดี ..

ชีวิต … ก็เป็น … แบบนี้

ไม่แน่ไม่นอน … พลิกผัน

เดี๋ยวสุข … เดี๋ยวทุกข์

จะทำอะไรได้ … นอกจาก …

… อดทน และ ปล่อยวาง …

ประคับประคองตัวเองให้ดีที่สุด …

จนกว่า … จะผ่านมันไปได้ ….

เมื่อ..“ต้นหญ้า”..ทำหน้าที่ของ “ภูเขา” ไม่ได้

เมื่อ “ภูเขา” ..ก็ทำหน้าที่ของ “ลำธาร” ไม่ได้

บางสิ่งเราทำได้..คนอื่นทำไม่ได้

บางสิ่งคนอื่นทำได้..เราก็ทำไม่ได้

ทุกๆอย่าง..ล้วนอิงอาศัยกัน บนทางเดินชีวิต

ทุกๆสิ่ง..ล้วนมีค่าในตัวเองเสมอ

ใบไม้ ไม่ได้เหลือง

เพราะเวลา ..เพียงข้ามวัน

ใจคนก็เช่นกัน ไม่ได้เย็นชา

เพราะเวลา .. เพียงข้ามคืน

ไม่มีใครโง่ที่จะไม่รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป

ไม่มีใครโง่ไม่รู้ว่าเธอกำลังแสร้ง

.. ทำแบบฝืนใจ !.

หากความผูกพัน .. มันจึดจางลง

ฉันรู้ .. ก็แค่หมางเมินเหินห่าง

มีคนที่เดินร่วมทางจำนวนเท่าใด

ที่จากไปกลางทาง ..

มีคนที่เดินเคียงข้างจำนวนเท่าใด

ที่เปลี่ยนใจกลางคัน ..

ใครสามารถรั้งเมื่อวานให้คงอยู่

คำตอบ .. คือไม่มี !.

เฉกเช่นวาสนาที่มีต่อกัน

ใครสามารถรั้งให้มันคงเดิม

ได้ตราบนิรันดร์ ..

เมื่อรู้ว่าเดินทางผิด รู้แล้วก็อย่าเดินต่อ

หันหลังกลับ คือ .. รู้ทัน

เมื่อรู้คบคนผิด รู้แล้วก็อย่าคบต่อ

เลิกคบ คือ .. คนฉลาด

เมื่อรู้ว่ารักคนผิด รู้แล้วก็อย่างี่เง่า

ปล่อยมือ คือ .. พ้นทุกข์

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : ภาสกร ภูตะวัน