15 ข้อคิด…ไว้พิจารณาตัวเอง

336

1. จงทำตนเป็นคู่คิดคอยหนุนนำผู้บังคับบัญชา ไม่ใช่ทำตัวเป็นคู่ต่อสู้หรืออริศัตรู

2. อดสูได้ ย่อมได้วาสนา

3. อย่าหอบเงินไปให้เพื่อนยืมเงินโดยง่าย ไม่เช่นนั้นคุณจะเสียเพื่อนตลอดไป

4. ใช่ว่าทุกคนจะมีคุณสมบัติเป็นเพื่อนกับคุณ หากเจอเพื่อนแท้ แม้น้อยคนต้องรู้รักษา เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ เพื่อนจะช่วยคุณสุดกำลัง

5. หมั่นสำนึกคุณฟ้าเบื้องบน

6. เมื่อพบเจอกับปัญหา ลองพิจารณาจากมุมที่คนอื่นเห็นบ้าง

7. คนที่ชอบบันดาลโทสะ สำเร็จการใหญ่ยาก

8. ต้องมีจิตเมตตา และไม่รับสินบน

9. ต่อให้เศรษฐีหรือยาจก คุณต้องเคารพเขาอย่างเท่าเทียม

10. ทำตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ไม่ใช่เพื่อแข่งกับผู้อื่น แต่เพื่อแข่งกับตนเองในอดีต

11. รักภรรยา(สามี)และคนในครอบครัวให้มาก

12. อยู่ในที่ทำงานจงพูดให้น้อย ทำให้มาก โดยเฉพาะไม่นินทาหรือด่าว่าผู้บังคับบัญชา หากคุณพูด วันหนึ่งคำเหล่านี้จะสืบไปจนถึงผู้บังคับบัญชา

13. ต้องรักและไม่รังแกสัตว์ทุกชนิด เพราะมันก็รักชีวิตของมันเช่นกัน

14. คนที่มีพระคุณต่อคุณ จงระลึกไว้ในใจเสมออย่าได้ลืม

15. ไม่มีใครติดหนี้คุณ ดังนั้น อย่าโทษกล่าวหรือปรักปรำใคร ว่าเขาไม่ช่วยคุณอย่างเต็มที่