คนจีนสอนลูก 5 คำ ที่มีผลต่อ จิตใจมาก

0
145

คนจีนสอนลูก 5 คำ ที่มีผลต่อ จิตใจมาก

” ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู ”

จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้ และมีการสอนข้อห้ามที่ไม่ควรพูดคำ 5 คำนี้

1. “เหนื่อย” สมองจะสั่งการ… ให้ร่างกายอ่อนแอลงทันที…

2. “เบื่อ”… สมองจะสั่งการ…ไม่ให้เรียนรู้…สิ่งที่ทำต่อไป…

3. “ทำไม่ได้”… สมองจะสั่งการ… ให้ร่างกาย… ออกจากสิ่งที่ทำทันที…

4. “ยาก”…สมองจะสั่งการ…ให้จำกัดความสามารถ…ของร่างกายทันที …

5. “ขี้เกียจ”… สมองจะสั่งการ… ให้เลิกทำ… ไม่รับผิดชอบ…

นี่เป็นหลักจิตวิทยา ( Psychology ) ที่ถูกต้องมากที่สุด สำหรับคนเรา ทุกคน และตรงกับหลักพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ว่า

” จิต(ใจ)เป็นนาย..กายเป็นบ่าว”

ดังนั้นชีวิตของเรา….

พยายามหลีกเลี่ยง…

คำพูด ”5คำ”…

นี้นะครับผม…

ขอบคุณและสวัสดีครับ…