หนุ่มถ า ม หลวงพ่อ ทำบุญด้วยอะไรหนักที่สุด

0
93

ผู้ถาม : หลวงพ่อครับ อนันตริยกรรม คือกรรมที่หนักที่สุด ผมพอทราบแล้ว แต่ผมอยากทราบว่า ทำบุญที่ให้ผลหนักๆ มีบ้างไหมครับ?

หลวงพ่อ : มีๆ เอาหนักกี่ตันล่ะ ถวายของเป็นตันๆ ซิ หนักเท่านั้นแหละ อย่างสร้างพระพุทธรูป ๘ ศอก หนัก ๒ ตัน ใช่ไหม (หัวเราะ)

ความจริงบุญหนักๆ ก็มีหลายอย่าง อย่างที่ญาติโยมนำสังฆทานมาเป็นแถวๆ นี่บุญหนักที่สุด จอมหนักเลย “ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง”

เบารึ ?

ผู้ถาม : แล้วอย่างถวายแบบชุดเล็กๆ ล่ะครับ?

หลวงพ่อ : นี่ฉันพูดถึงบุญนะ ไม่ใช่พูดถึงของ อานิสงส์ที่จะพึงได้ แม้แต่การถวายของ แม้เพียงนิดหน่อย

อย่าง พระสารีบุตร ถวายผ้ากว้างคืบ ยาวคืบ แล้วข้าวหยิบมือหนึ่ง กับนิดหนึ่ง น้ำหน่อยหนึ่ง ถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์

แม่ที่อยู่เป็นเ ป ร ต เป็นนางฟ้าไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ นี่แหละบุญหนัก นี่จริงๆนะ “สังฆทาน” เป็นยอดอานิสงส์ในด้าน “อามิสทาน” ที่สูงไปกว่านี้อีกอย่าง คือ “วิหารทาน”

และนอกจากนั้น ถ้าจะเอาหนักอีกโดยไม่ต้องใช้วัตถุ คือ “อภัยทาน” กับ “ธรรมทาน” ๒ อย่างนี้ไม่ต้องใช้วัตถุ ความจริงอย่าง อาจารย์ยกทรง (เป็นผู้อ่านปัญหาที่ญาติโยมถามมา) ทำนี่ก็เป็นมหากุศลนะ บุญใหญ่มาก ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ”

การให้ธรรมเป็นทานชนะทานทุกอย่าง ถ้าเวลา ต า ย นะ ก่อนจะ ต า ย หมาจะหอน

ผู้ถาม : เอะ! ทำไมอย่างนั้นล่ะครับ?

หลวงพ่อ : (หัวเราะ) เพราะอะไรรู้ไหม เทวดามารับมาก เพราะ “ธรรมทาน” องค์ต้น #ท่านโฆษกเทพบุตร ท่านเคยทำไว้ไงล่ะ

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

จาก “ธัมมวิโมกข์” ฉบับที่ ๔๓๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ หน้า ๘๓ – ๘๔ คัดลอกโดย คณะบุญสุประวีณ์

ขอบคุณแหล่งที่มา FB  : กุลปราการ นันทิกานต์