4 ข้อ สู่ความสำเร็จการเงิน

แนะนำดี 4ข้อ สู่ความสำเร็จการเงิน ค่อยเก็บเริ่มได้แล้วไม่มีคำว่าสาย

เรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราก็ควรทำมันให้ดีที่สุ ด เพียงแ ค่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างถูกวิธีก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ฝันแน่นอน ซึ่งเราได้เสนอวิธี ร ว ย ทำเงินง่าย ที่ใครก็ทำได้ แนะเทคนิคดีที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอกเงย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 คิดให้ถูกต้อง ก่อนวิ่งหาเงิน

มีแ ค่ไหนถึงเรียกว่าร วย ถ้าพูดถึงคำว่า เงิ น ใครก็ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้ แต่มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าร วยเมื่อจำนวนเงิ นไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่ถึงจะร วย คำว่าร ว ยน่าจะขึ้นอยู่กับเ รื่ อ งอื่นด้วย เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่ แต่ถ้าเรามีทรัพย์สิน ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่าเงินปันผลจากบริษัท

หรือรายได้อื่นที่ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำง า น ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า ร ว ย ได้แล้วการตั้งเป้าหมายเพื่อจะร วยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเราถ้าใช้มากก็ร ว ย ย า กนิดนึง แต่ถ้าใช้น้อยเก็บเยอะก็ร ว ยเร็วบางคนเรียกความร ว ยว่าอิสรภาพทางการเงินคือไม่ต้องทำง า นก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้ไปจ น ต า ยก็ไม่หมด

2 หาเงินได้แล้ว ต้องมีเงิ นเก็บบ้าง

จงประหยัด แต่อย่ า ขี้ เ ห นี ย ว การประหยัดต่างจากการขี้เหนียวอยู่ประการหนึ่ง คือ คนที่ประหยัดจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายส่วนคนที่ขี้เหนียวนั้นจะไม่ยอมจ่ายอะไรเ ล ย ถึงแม้จะจำเป็นแ ค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมจ่าย การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม น่าเป็นทุกข์กว่าการที่มีเงินน้อยเสี ยอีกคนที่ต้องการจะร ว ยนั้น

จึงไม่ควรลดค่าใช้จ่ายจ นถึงขั้นขี้เหนียว คือ ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้อย่ าเก็บเงินอย่างเดียวขี้เหนียวจ นไม่ยอมเอาเงินที่มีไป รั ก ษ า ตัวเองให้หาย เ จ็ บ ป่ ว ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเรานั้นไม่ใช่เงินอย่างแน่นอน สุ ข ภ า พ ของเราต้องมาก่อนถ้ามีเงินแล้ว สุ ข ภ า พ ไม่ดี เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

3 มีเงิ นเก็บแล้ว ต้องเอาไปล ง ทุ นเพื่อก้าวสู่ความร ว ย

มีหนังสือได้มีคำแนะนำเ รื่ อ งของการ ล ง ทุ น ในหุ้นเป็น 7 วิธีซื้ อหุ้นสำหรับคนที่ไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ นถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เ ซี ย น หุ้ นเราก็สามารถจะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือก ซื้ อ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุ ด

-ใช้เงินนอน ซื้ อ หุ้น

-อย่า ซื้ อ หุ้นตามเสีຍงเชียร์

-คิดว่านี่คือการ ซื้ อ บริษัท และควรถือ ย า ว ได้

-เลือกหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

-เลือก ซื้ อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุด

-เลือกหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม

-เลือก ซื้ อ หุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

4 แนะนำวิธีใช้ชีวิตเพื่อรั ก ษ า ความร ว ย ให้อยู่กับเรานาน

ช่วยกันหาทั้งครอบครัวหากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไร ก็สามารถทำได้อย่างอิสระไม่ต้องมีใครมาช่วยตั ดสินใจแต่ถ้าเราแต่งง า นและมีครอบครัว การคิดถึงครอบครัวเป็นเ รื่ อ งที่เลี่ย งไม่ได้อุปนิ สั ยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็นชี้ ต า ยถึงอนาคตความร่ำร ว ยของครอบครัวได้เ ล ยทีเดียวถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่มีนิ สั ยใช้เงินฟุ่มเฟือย

ไม่ว่าจะขยันแ ค่ไหนหาเงินเก่งแ ค่ไหนก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่วแต่ถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่รู้จักออมช่วยกันเก็บเงินทองที่หากันมาได้โอกาสที่จะร่ำร ว ยก็มีหากคุณได้มีโอกาสเลือกลองคิดดูว่าคุณควรเลือกคู่ครองประเภทไหนเป็นอย่างไรกันบ้างกับ สู ต ร ลั บ สร้างความร ว ยที่นำเสนอกันถือเป็นวิธีที่ไม่ ย า กแต่ก็ไม่ง่ายเ ล ยนะครับหากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

ขอบคุณที่มาคิดกลับด้าน