หมอทำนาย อีก 10 วัน ไทยจะเป็น อิตาลีโมเดล

0
252

สถานการณ์แพร่ของ covid-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลหามาตรการต่าง เพื่อยับยั้งการแพร่อย่างไรก็ตามเพจ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ covid-19 และ มาตรการแก้ปัญหาของรัฐบาล ความว่า

ทำนายได้เ ล ยว่าอีก 10 วันต่อจากนี้เราจะเป็นอิตาลีโมเดล

ที่มีคนไข้มากขึ้นแบบก้าวกระโดด มีคนล้มต า ยจำนวนมากอย่างช่วยเหลือไม่ทัน และมันอาจเป็นตัวเราหรือญาติเราก็ได้ เพราะ เราไม่มี social distancing ไม่มี self quarantine ที่จริงจังยังออกไปเที่ยว ไปกินข้าวนอกบ้าน จัดง า นสังสรรค์ที่มีคนมากกว่า 60 คนขึ้นไปใครไปห้ามไปเตือนก็ด่าว่าเขา

มีการเคลื่อน การไหลของประชากร เพราะ shut down เมืองเป็นจุดไม่พร้อมกัน ไม่ปิดกั้นการออกของคน เมื่อเมืองที่มีจำนวนคนไข้สูงสุดปิด ผู้คนไหลออกมาเพื่อกลับชนบท นี่มันประเทศอิตาลีเ ล ยนะ เมื่อส่วนกลางไม่ช่วยอะไรเราเ ล ยแถมทำให้สถานการณ์ແย่ลงทุกเ รื่ อ ง ตอนนี้อุปกรณ์ในโรงบาลก็ข า ดแคลน บอกเ ล ยว่าถึงวันนี้ไม่มั่นใจเ ล ยว่าจะเอาอยู่

ขอบคุณที่มาจาก เพจ เ รื่ อ งเล่าข่าวชาวแดน และ siamtopic.com