คุณตาวั ย 60 รับจ้างเลี้ยงวัว เถ้าแ ก่เบี้ยวไม่จ่ า ยค่ าแรง

คุณตาวั ย 60 รับจ้างเลี้ยงวัว เถ้าแ ก่เบี้ยวไม่จ่ า ยค่ าแรง เดินจูงจักรย า นเก่ากลับบ้าน

คุณตาวัยชรารายนี้ ที่ ตั ดสินใจกลับบ้านเ กิ ด หลังถูกนายเ บี้ ย วค่าจ้าง

แถว ที่ถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-นครราชสีมา ผ่านตำบลเมืองเก่า จ.ปราจีนบุรี มีรายง า นว่า ชายชรารายหนึ่งกำลังจูงรถจักรย านเก่า หอบหิ้วถุงปุ๋ยใส่เสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ เดินข้างถนนด้วยท่าทางอ่อนล้าและเหน็ ดเหนื่ อย ตั้งใจจะปั่นจักรย านกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่น

ด้านแม่ค้าข า ยข้าวโพดอบโอ่งริมทางถนนดังกล่าวชื่อ นางเจ นจิรา ได้เปิดเผยเ รื่ อ งราวว่า ขณะที่ตนและสามีกำลังอบข้าวโพด เห็นคุณตาท่าทางอิ ดโรยเดินเข้ามาพร้อมจูงรถจักรย านเต็มไปด้วยถุงปุ๋ยใส่สัมภาระ ถามว่า มีข้าวกินไหม ขอตากินข้าวหน่อย ตาไม่มีเ งิ นติดตัว ถูกนายจ้างบอกให้มาเลี้ยงวัวที่นี่ แต่ไม่จ่ า ยค่าจ้าง

เมื่อตนฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจ แต่ที่ร้านไม่ได้ซื้อกับข้าวมาไว้ จึงยื่นข้าวโพดสุกให้ 3 ฝัก ไว้ให้คุณตาได้พอประทั งค ว า มหิวไปบ้าง พร้อมบอกว่า “หนูให้ฟรีไม่เอาตังค์ คุณตาเอาไปกินระหว่างทางเถอะค่ะ”ทำให้คุณตากล่าวขอบคุณทั้งน้ำตา นางเจ นจิรายังบอกอีกว่า เคยเห็นตามานอนที่ริมศาลาได้ 2 วันแล้ว แต่สักพักก็หายไป ตอนนั้นไม่ได้เข้ามาขออะไร จ นวันนี้ถึงได้เดินมาขอข้าวกิน คิดว่าคุณตาคงหิวข้าวมากแน่

ส่วนคุณตา รายดังกล่าว ทราบชื่อว่า นายวิชัย อายุ 60 ปี กล่าวว่าตนเองไม่มีครอบครัว แต่มีญาติอยู่ที่ขอนแก่น และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีเถ้าแก่มาบอกให้มาทำง า นเลี้ยงวัวที่ปราจีนบุรี แต่กลับไม่ให้เ งิ นและเอาวัวไปไว้ที่อื่น บอกให้ตามไปเอาเ งิ นที่สี่แยกกบินทร์บุรี แต่พอตนเดินทางไปถึงก็ไม่เจอคุณตาเ ล ย ตั ดสินใจจะกลับบ้าน แต่จำไม่ได้ว่าญาติอยู่ตำบลอำเภอไหน จำได้แต่เพียงอยู่ที่ขอนแก่น และคิดว่าคงดีกว่าฝืนอยู่ต่อให้เขาหลอกให้ทำง า นฟรี ค่าแรงก็ไม่จ่ าย สุดท้ายคุณตาก็ก้มหน้าจูงรถจักรย านมุ่งไปตามถนนเพื่อกลับบ้านต่อไป วอนผู้ที่รู้จักคุณตาหรือญาติ ให้ค ว า มช่วยเหลือคุณตาให้ได้กลับบ้านอ ย่ า ง ป ล อ ดภั ย

https://web.facebook.com/100957325171634/photos/a.100957905171576/112280057372694/?type=3

ขอให้มีผู้ใจดีช่วยเหลือคุณตาด้วย

ที่มา : matichon