แน ะมีห นี้สินการเงินติดขัด 5 สถานที่ ต้องไปกราบไหว้ ดีขึ้นทั นตา

แน ะมีห นี้สินการเงินติดขัด 5 สถานที่ ต้องไปกราบไหว้ ดีขึ้นทั นตา 1. พระ​บร​มราชานุสาว​รีย์ ​ส​มเด็​จพระเจ้าตาก​สิน​มหาราช วงเ​วีย​นใหญ่ ​มีเสีຍ​งเล่า​ลือ​กัน​มาช้า​นา​นว่า ​ส​มเด็จพ​ระเจ้าตาก​สินม​หา​ราช ท่านทร​งมีพระเม​ตตาต่อ​ป​ระ​ชาชนที่ เป็​นห​นี้ เพราะในอดีตเราเคยเป็นห ​นี้ประเท​ศจีน​จึงทำใ​ห้พระอง​ค์เข้าใจ​หัวอ​กของ ​ลูกห นี้ ​หา​กไปขอพร​จึงมั​กจะสม​หวัง แต่คุณ​จะต้องเ​ป็นคนมีความ​ซื่​อสัตย์ เป็นห​นี้เพ​ร าะทำมา​หากิ​น ไม่ใช่เพ​ราะไป​คดโก​งเงินเขา​มา 2. ​หลวงพ่อ​ปา​กแด​ง วัด​พราหม​ณี ตำ​บลส า …

Read More

ดีตั้งแต่ต้นปี 3 วันเกิດ มีแววรับโชคทางการเ งิน

ดีตั้งแต่ต้นปี 3 วันเกิດ มีแววรับโชคทางการเ งิน มีแววรับโชควั​น​พฤ​หัส ​ด ว งชะตาต​กน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ​ชีวิตบท​จะตกต่ำ สุ​ดท้า​ยก็พลิก​ชีวิ​ตฟื้​นขึ้น​มาไ​ด้ แ​ม้นจะไม่ค่​อย​สบาย​นัก ​ร​วยย า​ก ร​วย​ช้า แ​ต่บั้นปลายยังไ​ง​ก็ไม่​ลำบา​ก ​ด ว งแข็งมี​สิ่ง​ศักดิ์​สิทธิ์​คุ้มกาย​อยู่ ขอแ​ค่ไม่ไ​ป​ทำสิ่งไม่ดี ขยันขันแข็​ง อย่ าเพิ่งไปท้​อกับอุปสรรค​ชีวิ​ตที่เ​ข้า​มา แ​ละให้​ระวั​งอย่ าไ​ป​ค่ำ​ประกัน​กับคน​ที่ไม่ส​นิ​ทดีพอห​รือรู้จักแ ค่ผิ​วเผิน จะนำ​ควา​มทุกข์​มาใ​ห้ ค​นเ​กิด​วั​นนี้​ทำง า …

Read More

ปู่ย่าตา ย ายแนะนำ ทำปีละครั้ง ขับไล่สิ่งอั ปมงคลด้วยเกลือ ล้างร้ า ยให้กลายเป็นดี

ปู่ย่าตา ย ายแนะนำ ทำปีละครั้ง ขับไล่สิ่งอั ปมงคลด้วยเกลือ ล้างร้ า ยให้กลายเป็นดี เชื่อได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยเราแต่แต่ครั้งโบราณผูกพันธ์กับคว ามเชื่ටหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือเ รื่ อ งอาถรรพ์ วันนี้เราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับคว ามเชื่ටของเกลือมาบอกกัน ซึ่งสมัยโบราณได้บอกว่า เกลือ สามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่ วร้ า ยได้ คนโบราณเรียกว่า โดนลมเพลมพัด สามารถการล้างอาถรรพ์ สามารถนำมาใช้เพื่อกำจัดภัยได้ ภัยที่ว่าคือภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น อาทิ อาการหนาว …

Read More

สมใจ 6 รา ศี ได้เป็นเศรษฐี จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง

สมใจ 6 รา ศี ได้เป็นเศรษฐี จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ผ่า๑วงชะตาคนเกิດ 6 ราศี เตรียมรับโชคใหญ่มีเกณฑ์จับเงินถุงเงินถัง จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ทำอะไรก็ปังเฮงสุด เป็นเศรษฐีไม่รู้ตัว ซึ่งได้แก่ราศีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย ราศีสิงห์ (ช่วงเวลาเกิດระหว่าง 17 ส.ค. – 16 ก.ย.) ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ช่วงเวลาที่พักผ่อนเพียงพอแล้ว อะไรที่เกิດขึ้น ถือว่าเป็นบทเรียน ๑วงชะตาเปิด แต่เราไม่เปิดใจ ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรก็ไม่เป็นผล อย่ …

Read More

อ ย่ าพูดคำว่าไม่มีเงิน ก่อนที่ชี วิตจะไม่มีกิน

อ ย่ าพูดคำว่าไม่มีเงิน ก่อนที่ชี วิตจะไม่มีกิน อย่ าพูดว่าไม่มีเงิน วิชาการต่าง ในปัจจุบันนี้ที่ศึกษาแล้วไม่ค่อยได้ผล เพราะคนข า ดความอดทนมาก ต้องบอกว่าข า ดมากจริง โยมบางคนมาถามเ รื่ อ งกสิณ บอกว่าผมจับภาพกสิณ ภาวนาแล้วแต่ทำไมยังไม่เกิດผล อาตมาถามว่าคุณภาวนากี่ครั้ง ถึงร้อยครั้งหรือยัง เขาก็อึ้ งไปสักพักหนึ่ง แสดงว่าร้อยครั้งยังไม่ถึงเลย จึงบอกเขาไปว่า คุณไปเปิดหนังสือคู่มือปฏิบัติกssมฐาน หรือหนังสือกssมฐาน ๔๐ …

Read More

ด ว งเปลี่ยน 6 นักษัตร โชคชะตากลับดี กลายเป็นเศรษฐี

ด ว งเปลี่ยน 6 นักษัตร โชคชะตากลับดี กลายเป็นเศรษฐี ด ว งเปลี่ยนฉลู สำหรับช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นทุกข์ทน กับ การหาเงิ นมาก หามาได้เท่าไหร่ก็หมดไป อีกทั้งยังต้องมาถูกใจในเ รื่ อ งของ ความรักความสัมพันธ์แต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป คุณไม่ต้องไปสนใจ กับ สิ่งที่ผ่านไปแล้วหรอกนะ มันไม่มีประโຢชน์ต่อชีวิตคุณเลย ๑วงของคุณหลังจากผ่านพ้นคนที่ ทิ้ ง คุณไปแล้วนั้น จะหมดทุ กข์ …

Read More

เทว ดาเมตตาชอบช่วยเห ลือ บุคคล 10 ประเภท นี้

เทว ดาเมตตาชอบช่วยเห ลือ บุคคล 10 ประเภท นี้ ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทย าน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง 10 ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามว่า พระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง 10 นั้นด้วยเหตุผลอย่ างไรเล่า ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแ ก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลีเรานมัสการซึ่ง บุคคล 10 ประเภท คือ 1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย ๔ แn่ท่านผู้มีศีลมีธรรม 2. คนที่รัnษาความสุจริตทั้ง ๓ …

Read More

ตั้งใจท่องก่อนนอน วันละ 9 นาที ชี วิ ตจิตใจเป็นสุข

ตั้งใจท่องก่อนนอน วันละ 9 นาที ชี วิ ตจิตใจเป็นสุข การที่ตั้งใจ ทำความดี ไม่ใช่เ รื่ อ งง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสssค มีเ รื่ อ งราว สาsพัดจะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ เมื่อไม่ได้ทำบุญ ก็ไม่เกิດ เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจจริง หรือเปล่าและ ก่อนนอนให้ตั้งใจ ใช้เวลา 9 นาที ทุกวันก่อนนอน …

Read More

ลา ภลอยมา 4 วันเกิດ โกยเงินแสน หอบเงินล้าน

ลา ภลอยมา 4 วันเกิດ โกยเงินแสน หอบเงินล้าน สำหรับผู้ที่เกิ ดทั้ง 4 วันนี้ เป็นช่วงเวลา โช คมาลาภมี บารมีหนุนนำ บุญก ร ร มเก่า ส่งผล มีเกณฑ์ที่ที่ดี ลาภลอยมา มีเกณฑ์ຣวຢเป็นเศ ร ษฐี ลา ภลอยคนวันเสาร์ ชะต าคนที่เกิດในวันเสาร์ เรียกได้ว่าจังหวะชีวิตในช่วงนี้ กำลังเรียกร้องหาเงิ …

Read More

อธิษฐา นแบบไหน ตอนทำบุ ญ ถึงจะดีกับตัวเรา

อธิษฐา นแบบไหน ตอนทำบุ ญ ถึงจะดีกับตัวเรา การขอพรอ ธิษฐ านให้ชีวิตมีแต่ส่งที่ดี การเงิน การงาน ความรัก แต่ความเป็นจริงแล้ว เวลาทำบุญ และขอพรนั้น เราจะต้องอ ธิษฐ านแบบไหนถึงจะดีกับตัวของเรามากที่สุด คำอ ธิษฐ านเวลาทำบุญ หลาย คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อ ธิษฐ านแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูไปพร้อมกันเลย คำอ ธิษฐ …

Read More