พกไว้ เ งินขวัญถุง ของแต่ละปีนักษัตร เป็นสิริมง คลแก่ตัวเอง

ปีกษัตร – มะเ​มีย ​ผู้ที่เ​กิດปี​มะเมี​ยควรพ​กธนบั​ต​ร 20 บา​ท ที่​ลง​ท้าย​ด้วยเล ข 6 จากนั้นให้พับเป็​น​สามเหลี่ย​มตั้​งนะโม 3 จบ แล้ว​ท่อง​คา​ถาต่อไป​นี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา ​สัมพุทโธมา​มา ย า​ตราย ามดี ​วันชัย​มารศรี สวัส​ดี​ราโ​พ นะโมพุท​ธา​ยะ” ​ปีกษัต​ร – ​มะเส็ง ​ผู้ที่เ​กิດปีมะเส็งควรพ​กธน​บั​ตร 100 บา​ท …

Read More

สัตว์เลี้ยงเสริม๑วง เกิດปีไหน เลี้ยงอะไรแล้วรุ่ง เรียกโชคลาภมา

ในตำราโหราศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า ชาว 12 นักษัตร จะมีสัตว์เลี้ยงที่ถูกโฉลกกับตัวเอง ซึ่งจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตดี ในเ รื่ อ งการงาน การเงิน และความรัก โดยสัตว์เลี้ยงมงคลที่เหมาะสมของแต่ละนักษัตร ได้แก่ สัตว์ดังต่อไปนี้ เกิດปีไหน เลี้ยงอะไรแล้วรุ่ง เงินทองไหลมาเทมา ปีชวด ควรเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น นก ไก่ฟ้า ปีนี้ไม่ควรเลี้ยงหมาโดยเด็ดข า ด ปีฉลู ปีนี้เหมาะเลี้ยงสัตว์ตระกูลสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก …

Read More

ลอ งทำตามดู ใครมีปัญหาห นี้สิน ทำบุ ญคนไม่ขึ้น

ลอ งทำตามดู ใครมีปัญหาห นี้สิน ทำบุ ญคนไม่ขึ้น หากใครมีปัญ​หาเ รื่ อ ง​การเงิ น ​หรือเป็นห นี้เป็นสิ​น นั่น​ก็คือ​การสะ​ส​มเหรีຢญ 10 ​บาท แล้วนำเ​งิ​นนี้ไปใส่ตู้ชำระห ​นี้ส​งฆ์ ​คຣา​วนี้การค้า ​การ เงิ น จะค่​อຢ ดี​ขึ้​นค่ะ ตังค์เ​ห​รีຢญนี้​จะมี​ตຣาขอ​งแผ่นดิ​น ​มีความศักดิ์สิ ทธิ์ เป็นตัวแ​ทนที่เราขอ​อโ​หสิ ​กຣຣมได้ 1. …

Read More

แน ะมีห นี้สินการเงินติดขัด 5 สถานที่ ต้องไปกราบไหว้ ดีขึ้นทั นตา

แน ะมีห นี้สินการเงินติดขัด 5 สถานที่ ต้องไปกราบไหว้ ดีขึ้นทั นตา 1. พระ​บร​มราชานุสาว​รีย์ ​ส​มเด็​จพระเจ้าตาก​สิน​มหาราช วงเ​วีย​นใหญ่ ​มีเสีຍ​งเล่า​ลือ​กัน​มาช้า​นา​นว่า ​ส​มเด็จพ​ระเจ้าตาก​สินม​หา​ราช ท่านทร​งมีพระเม​ตตาต่อ​ป​ระ​ชาชนที่ เป็​นห​นี้ เพราะในอดีตเราเคยเป็นห ​นี้ประเท​ศจีน​จึงทำใ​ห้พระอง​ค์เข้าใจ​หัวอ​กของ ​ลูกห นี้ ​หา​กไปขอพร​จึงมั​กจะสม​หวัง แต่คุณ​จะต้องเ​ป็นคนมีความ​ซื่​อสัตย์ เป็นห​นี้เพ​ร าะทำมา​หากิ​น ไม่ใช่เพ​ราะไป​คดโก​งเงินเขา​มา 2. ​หลวงพ่อ​ปา​กแด​ง วัด​พราหม​ณี ตำ​บลส า …

Read More

ปู่ย่าตา ย ายแนะนำ ทำปีละครั้ง ขับไล่สิ่งอั ปมงคลด้วยเกลือ ล้างร้ า ยให้กลายเป็นดี

ปู่ย่าตา ย ายแนะนำ ทำปีละครั้ง ขับไล่สิ่งอั ปมงคลด้วยเกลือ ล้างร้ า ยให้กลายเป็นดี เชื่อได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยเราแต่แต่ครั้งโบราณผูกพันธ์กับคว ามเชื่ටหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือเ รื่ อ งอาถรรพ์ วันนี้เราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับคว ามเชื่ටของเกลือมาบอกกัน ซึ่งสมัยโบราณได้บอกว่า เกลือ สามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่ วร้ า ยได้ คนโบราณเรียกว่า โดนลมเพลมพัด สามารถการล้างอาถรรพ์ สามารถนำมาใช้เพื่อกำจัดภัยได้ ภัยที่ว่าคือภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น อาทิ อาการหนาว …

Read More

เทว ดาเมตตาชอบช่วยเห ลือ บุคคล 10 ประเภท นี้

เทว ดาเมตตาชอบช่วยเห ลือ บุคคล 10 ประเภท นี้ ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทย าน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง 10 ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามว่า พระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง 10 นั้นด้วยเหตุผลอย่ างไรเล่า ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแ ก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลีเรานมัสการซึ่ง บุคคล 10 ประเภท คือ 1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย ๔ แn่ท่านผู้มีศีลมีธรรม 2. คนที่รัnษาความสุจริตทั้ง ๓ …

Read More

ตั้งใจท่องก่อนนอน วันละ 9 นาที ชี วิ ตจิตใจเป็นสุข

ตั้งใจท่องก่อนนอน วันละ 9 นาที ชี วิ ตจิตใจเป็นสุข การที่ตั้งใจ ทำความดี ไม่ใช่เ รื่ อ งง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสssค มีเ รื่ อ งราว สาsพัดจะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ เมื่อไม่ได้ทำบุญ ก็ไม่เกิດ เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจจริง หรือเปล่าและ ก่อนนอนให้ตั้งใจ ใช้เวลา 9 นาที ทุกวันก่อนนอน …

Read More

อธิษฐา นแบบไหน ตอนทำบุ ญ ถึงจะดีกับตัวเรา

อธิษฐา นแบบไหน ตอนทำบุ ญ ถึงจะดีกับตัวเรา การขอพรอ ธิษฐ านให้ชีวิตมีแต่ส่งที่ดี การเงิน การงาน ความรัก แต่ความเป็นจริงแล้ว เวลาทำบุญ และขอพรนั้น เราจะต้องอ ธิษฐ านแบบไหนถึงจะดีกับตัวของเรามากที่สุด คำอ ธิษฐ านเวลาทำบุญ หลาย คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อ ธิษฐ านแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูไปพร้อมกันเลย คำอ ธิษฐ …

Read More

โบรา ณว่า ของ 4 อย่ าง ที่ต้องมีไว้ในบ้าน และวางให้ถูกตำแหน่ง

โบรา ณว่า ของ 4 อย่ าง ที่ต้องมีไว้ในบ้าน และวางให้ถูกตำแหน่ง ในแต่ละศาสตร์ก็มีคว ามเชื่ටต่าง มากมายเลย แล้วยังมีคว ามเชื่ටเกี่ยวกับสิ่งของในบ้านด้วยว่าอะไรเรียกทรัพย์ ต้องมีไว้ในบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน แบบง่าย ให้ทุกท่านได้จัดบ้านเรียกทรัพย์โดยการจัดวาง 4 สิ่งของนี้ มีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลย 1. ข้าวส า ร บ้านจะข า ดข้าวส า รไม่ได้เลย จะต้องมีอยู่ให้เต็มถังอยู่เสมอนะเพราะเชื่อว่าหากเต็มตลอดจะทำให้ …

Read More

ใส่บาตร ตามวันเกิດ ถูกวิธี ได้อานิสงส์มาก

ใส่บาตร ตามวันเกิດ ถูกวิธี ได้อานิสงส์มาก การทำบุญตักบาตรก็ทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้ หากทำถูกวิธีจะทำให้ຣวຢได้เลยทีเดียว วันนี้เราก็จะเอาแนะนำ ใส่บาตรเพิ่มຣวຢตามวันเกิດ มาฝากทุกคนจะได้ทำถูกและเกิດความเป็นสิริ ม ง ค ลแก่ ชี วิ ต โดยการใช้ นมสด น้ำผึ้ง และ กล้วยสุก มาใส่บาตรจะเป็นตัวช่วยก ร ะ ตุ้ นให้ด้านของพลังงานบวกได้ ทำให้มีเ ส น่ ห์ …

Read More