คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช พั ท ย า ฝากข้อคิด 10 ข้อทางไลน์

คุณกัมพล ตันสัจจา หรือคุณโต้ง เจ้าของสวนนงนุชพัทย า ได้ส่งข้ อ คิ ด มาในไลน์ อ่ า นแล้วรู้สึกดีมาก 1 ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้นนั่นก็คือให้แบ่งปันความสุขนั้น (แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มาก ยิ่งสุขมาก) 2 “ทุกวินาทีที่หายใจอยู่คือโอกาสของชีวิต” อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใคร ตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง 3 ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่ วคราว ถ้ามันดี ให้มีความสุขกับมัน เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นาน ถ้ามันไม่ดีอย่ากังวล …

Read More

เค ยคิดไหม ทำไ มคนนิ สั ยไม่ดีถึงเจริญในหน้าที่การง า น

เค ยคิดไหม ทำไ มคนนิ สั ยไม่ดีถึงเจริญในหน้าที่การง า น ในสังคมการทำงานเรามักจะเจอคนนิ สั ยไม่ดี หรือ อาจกล่าวได้ว่าเ ป็ นตัวที่ทำให้เกิດมลภาวะเ ป็ นพิ ษในการทำงาน ไม่ว่าจะเ ป็ นเ รื่ อ งทัศนคติ ความประพฤติ หรือแม้กระทั่งบุคลิกที่รบกวนจิตใจ สร้างความกดดัน และ ทำให้เสียบรรย ากาศอยู่เสมอ …

Read More
คู่ชีวิตที่ดี

คู่ชีวิตที่ดี ดูได้จากอะไร (สามี ภรรย า ควรอ่ า น)

การมีคู่ชีวิตที่ดี ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่ 1  แล้วคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือ แบบไหนถึงจะเรียกคู่ชีวิตที่ดี วันนี้ก็ได้มีกูรูผู้รู้ มาแนะนำให้แล้ว   ดูได้จากศีล สติปัญญา บุญเท่าเทียมกันถึงเรียก คู่ดี หากมีคู่แล้ว ต้องอยู่บนความกังวลใจ ເครียດ จิตตก หวาดระแวง ตลอดเวลา นั่นเขาเรียก คู่เวรคู่กssม วันไหนบุญหมด ก็แยกจากกัน ยื้อให้ ต.า.ย ก็ไปอยู่ดี การฉลาดเลือกคู่จึงสำคัญ อยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีปัจจัยแวดล้อมด้วย เป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องประดิษฐ์ ยอมรับได้ในข้อเสียซึ่งกันและกัน ยอมตกทุกข์ได้ย …

Read More