SMS ยืนยันสิทธิ์ คนละครึ่ง เข้าแล้ว

เรียกว่าการลงทะเบียนคนละครึ่ง เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจ ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ล่าสุด กรุงไทยเริ่มทยอย ส่ง SMS ยืนยันสิทธิ์ คนละครึ่ง แล้ว

สำหรับใครที่ลงไม่ได้เรามีวิธีทั้งรายเก่ารายใหม่ กรุงไทยแนะคนเก่าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ในแอปฯ เป๋าตังไม่ได้ ให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพราะเร็วกกว่า

หลังจากที่โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เปิดให้ประชาชนในกลุ่มเก่า-ใหม่ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปฯ เป๋าตัง

ล่าสุด คนกลุ่มเก่าที่เคยใช้ร่วมโครงการของรัฐด้วยการใช้แอปฯ เป๋าตังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้เนื่องจากมีจำนวนผู้รอลงทะเบียนในแอปฯ เป๋าตังเป็นจำนวนมาก

ซึ่งรายงานจากธนาคารกรุงไทยแนะนำให้คนกลุ่มเก่า สามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้

 

ใครที่เพิ่งลงทะเบียน ได้รับ SMS กันรึยัง  มีหลายคนเริ่มได้รับแล้วนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.